Tuesday, October 1, 2013

"Chiếm Dụng Tên Miền" (Cybersquatting) và Vi Phạm Thương Hiệu!

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào trang eBay "Daily Deals" dưới đây:

***"Chiếm dụng tên miền" và vi phạm thương hiệu
(‘Cybersquatting’ and trademark infringement)

Năm 1999, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng Anticybersquatting (Anticybersquatting Consumer Protection Act), thường cấm sử dụng một tên miền (domain names) có chứa nhãn hiệu của người khác với mục đích lợi nhuận. Mà pháp luật cho phép phạt lên đến $ 100,000 cho mỗi tên miền bị lạm dụng, bất cứ ai sử dụng đức tin xấu, bán, hoặc cố gắng bán một tên miền nào vi phạm nhãn hiệu hàng hoá của người khác có thể bị phạt.

Chào bán một tên miền có thể được sử dụng để thiết lập "ý xấu" và có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm nghiêm trọng. Luật mới này có thể bao gồm các lĩnh vực có chứa tên của người dân nếu những tên được coi là nhãn hiệu hàng hoá (ví dụ, www.jacknicklaus.com). Việc sử dụng một tên miền có chứa nhãn hiệu hàng hoá của người khác cũng có thể vi phạm luật thương hiệu đã có từ trước.

Quan trọng: Thông tin này không phải là để được tư vấn pháp lý. Nếu một thành viên có bất kỳ nghi ngờ về việc liệu một mục hoặc tên miền có thể được bán trên eBay, eBay khuyến khích các thành viên liên hệ với chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc tham khảo ý kiến ​​một luật sư.

Theo www.ebay.com, áp dụng cho cả eBay Vietnam hay VN eBay

No comments:

Post a Comment