Tuesday, October 1, 2013

Chấp nhận nhiều "Best Offer" một lúc?


Click Here


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào trang eBay "Daily Deals" dưới đây:

***
Hỏi: Tôi có thể chấp nhận nhiều "Best Offer" cho cùng một sản phẩm?
Đáp: Có thể, cho các hạng mục thuộc máy tính và máy tính bảng, trang sức và đồng hồ, hoặc các loại sản phẩm nghệ thuật.
Nếu bạn nhận được nhiều lời chào hàng cho một sản phẩm cùng một lúc, bạn có thể chấp nhận tất cả và người đầu tiên hoàn thành thủ tục mua bán sẽ giành chiến thắng, và các "offers" khác sẽ tự động hết hiệu lực. Nếu bạn chấp nhận nhiều lời chào hàng cho sản phẩm với số lượng lớn, các "offers" khác sẽ không tự động hết hiệu lực cho đến khi tất cả đã được bán hết, và trong nhiều trường hợp, đã được trả tiền.


Thông báo Mới về BEST OFFER, xin vào:

http://www.banmuatrenweb.com/2013/11/best-offer-thi-iem-ket-thuc.html

Click Here

theo eBay.com, áp dụng cho cả eBay Vietnam hay VN eBay

No comments:

Post a Comment