Friday, October 11, 2013

Bảo vệ Tài Khoản PayPal An Toàn! Up-to-date your Browser!

Click Here

Account Secure

Một trong những cách tốt nhất để bảo vệ bạn trực tuyến (online) là hãy đảm bảo trình duyệt của bạn up-to-date. Dành ít phút để tải về một trình duyệt an toàn hơn (download a safer browser).

Nhấp vào một trong các trình duyệt phổ biến để được hướng dẫn cập nhật:

Google ChromeMozila FirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Cập nhật trình duyệt của bạn là một trong những cách tốt nhất để giúp bảo vệ máy tính của bạn và tài khoản PayPal
Thật dễ dàng và nhanh chóng. Nhấp vào bất kỳ tab nào dưới đây để được hướng dẫn cập nhật
Không sử dụng một trình duyệt hiển thị ở trên?
Không thành vấn đề. Chỉ cần chắc chắn rằng trình duyệt bạn đang sử dụng là mới nhất (up-to-date).

Không chắc chắn là trình duyệt của bạn đã up-to-date?
Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật nó ngày hôm nay để chắc chắn rằng bạn có phiên bản mới nhất. 1. Open the Google Chrome browser
 2. Click the wrench icon in the browser toolbar
 3. Choose Update Google Chrome
 4. In the confirmation dialog that appears, click Restart. The browser saves your opened tabs and windows and reopens them automatically when it restarts. If you'd prefer not to restart right away, click Not now. The next time you restart your browser, the update will automatically be applied.

How to update Firefox
 1. Open the Firefox browser
 2. Click Help, then Check for Updates
 3. Allow for your browser version to be detected by Firefox
 4. The About Firefox window will open and Firefox will begin checking for updates. If updates are available, they'll download automatically.
 5. When the updates are downloaded and ready to be installed, click Apply Update. Firefox will be restarted and the updates will be installed.
How to update Internet Explorer
 1. Open the Internet Explorer browser
 2. Click Tools, then Windows Update
 3. You'll be directed to a new destination: "update.microsoft.com"
 4. Allow for your browser version to be detected by Microsoft
 5. Choose Express or Custom download options

How to update Opera
 1. Open the Opera browser
 2. Choose Help then Check for Updates

How to update Safari
 1. Open the Safari browser
 2. Click the Apple icon
 3. Choose Software Update
 4. Click Show Details to see if a Safari update is available
 5. Choose Install Item and follow the prompts

                                Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?


Hãy vào eBay "Daily Deals" dưới đây:

No comments:

Post a Comment