Monday, September 30, 2013

Tôi phải làm gì khi "Best Offer" được chấp nhận?


Hỏi: Tôi cần phải làm gì sau khi người bán đồng ý "Offer" của tôi?
Đáp: Khi người bán đồng ý đề nghị "Best Offer" của bạn, bạn sẽ được thông báo rằng đề nghị của bạn đã được chấp nhận, nhưng mặt hàng vẫn chưa phải của bạn cho đến khi bạn cam kết mua và / hoặc trả tiền ngay lập tức. Đừng chờ đợi quá lâu để quyết định, bởi vì bạn sẽ có nguy cơ bỏ lỡ mua món hàng đó nếu người mua khác mua nó trước khi bạn hoàn thành thủ tục này.
What do I need to do after a seller agrees to my offer?
When a seller agrees to your offer, you'll be informed that your offer was accepted, but also that the item is not yours until you commit to buy and/or pay immediately. Don't wait too long to decide, because you'll risk missing out on buying the item if another buyer purchases it before you do.

Mua Hàng eBay giá rẻ? hãy vào:

No comments:

Post a Comment