Thursday, September 5, 2013

Thông Báo Mới Quan Trọng của eBay (ngày 3/9/2013)

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào trang eBay "Daily Deals" dưới đây:

***
Đăng ngày 03 tháng 9, 2013 lúc 09:57 AM (Posted September 3rd, 2013 at 9:57 AM)

Announcing a new way for sellers to save

Công bố một phương pháp mới cho người bán để tiết kiệm

Như bạn đã biết, eBay đang xoay vòng các sản phẩm giữa các người bán để có thể cung cấp nhiều hơn cơ hội và tiền tiết kiệm cho các chương trình khuyến mãi có ý nghĩa nhất cho cách bán hàng của bạn.

Để biết sản phẩm của bạn có được áp dụng trong chương trình khuyến mãi này hay không và để giúp eBay có thể tạo ra các chương trình khuyến mãi tốt hơn cho cá nhân dựa trên những gì, khi nào, và làm thế nào để bán - bạn sẽ nhìn thấy nút ‘Activate now’ trong "promotional emails".

Nút ‘Activate now’ cho biết các kích hoạt là cần thiết trước khi chương trình khuyến mãi được áp dụng cho tài khoản của bạn. Bạn có thể kích hoạt chương trình khuyến mãi tại bất kỳ thời gian nào thuận tiện cho bạn trong thời gian khuyến mãi bằng cách nhấn vào nút này, hoặc bằng cách vào Chương trình khuyến mãi dưới Tất cả tab bán hàng trong My eBay (Promotional Offers under the All Selling tab in My eBay). Giá khuyến mãi sẽ được áp dụng khi bạn kích hoạt tùy chọn này, và sẽ không có hiệu lực hồi tố đối với sản phẩm tạo ra trong thời gian khuyến mãi, nhưng trước khi kích hoạt được cung cấp. Tất cả các khía cạnh khác của chương trình khuyến mãi bán hàng sẽ vẫn như cũ.

Lưu ý rằng không phải tất cả các chương trình khuyến mãi đều yêu cầu kích hoạt để có tác dụng. Để đảm bảo bạn nhận được tất cả các lời mời tham gia chương trình này, hãy chắc chắn rằng tùy chọn thông báo của bạn được thiết lập để có thể nhận được chương trình khuyến mãi qua email. Nhấp vào Account tab trong My eBay, nhấp Communication Preferences bên trái, sau đó kiểm tra Seller email promotions box ở dưới Promotions and Surveys.

Như mọi khi, cảm ơn bạn đã bán hàng trên eBay!

Thông báo của eBay tháng 9, 2013

No comments:

Post a Comment