Wednesday, September 11, 2013

Sản Phẩm Của Tôi Có Được Phép Bán Trên eBay Không?Sản phẩm của tôi có được phép bán trên eBay không?
(Is my item allowed on eBay?)

Có những mặt hàng nhất định mà bạn không thể bán trên eBay và một số mặt hàng bị hạn chế. Ví dụ, chắc chắn là bạn không thể bán rượu hoặc thuốc lá, những sinh vật sống, những vật có thể gây nguy hiểm, những mặt hàng giả, copy (xem thêm trong topic Chương trình VeRO)... Và những mặt hàng gợi cảm hoặc quá hở hang phải được liệt kê trong phần "Chỉ dành cho người lớn" (Adult Only section).

Để tìm hiểu xem sản phẩm của bạn có được phép bán trên eBay hay không, hoặc bị hạn chế, hãy xem xét danh sách các mặt hàng bị cấm và hạn chế (prohibited and restricted items). Bạn cũng có thể tìm kiếm sản phẩm của bạn trong chỉ số A-Z của eBay về chính sách cho phép (A-Z index of policies).

eBay có thể loại bỏ một sản phẩm nếu nó vi phạm một trong những chính sách của họ. eBay sẽ thông báo cho cả người bán lẫn người mua thông qua email khi danh sách đã được gỡ bỏ. Nếu tái phạm, trương mục eBay của bạn có thể bị đóng vĩnh viễn và không loại trừ khả năng phải đối diện với luật pháp.

Lưu ý: Ngay cả khi bạn cung cấp một mặt hàng miễn phí, nếu nó có thể vi phạm chính sách của eBay, nó vẫn không được cho phép. Ngoài ra, bạn và người mua sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề pháp lý nào do giao dịch không phù hợp.

Hãy nhớ rằng, nếu một sản phẩm được xem là bất hợp pháp, người bán lẫn người mua có thể cùng phải chịu trách nhiệm như nhau.

Quy định trên được áp dụng cho cả eBay.com, eBay VN hay Vietnam eBay

No comments:

Post a Comment