Sunday, September 8, 2013

Những Điều Cần Biết Về Vận Chuyển Quốc Tế


Dưới đây là một số điều cần xem xét khi vận chuyển quốc tế:

1. Dịch vụ vận chuyển
 • Xác định các dịch vụ vận chuyển (Dịch vụ Bưu Điện Mỹ (US Postal Service), UPS hay FedEx). Chi tiết các thông tin sẽ này thu hút người mua hơn.
 • Xem xét cung cấp một dịch vụ vận chuyển nhanh (offering an expedited or 1-day service).

2. Chi phí vận chuyển
Chi phí vận chuyển có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào:
 • Khoảng cách (vị trí bạn chuyển hàng đi và đến)
 • Dịch vụ vận chuyển (theo tiêu chuẩn, nhanh, hoặc 1 ngày vận chuyển)
 • Trọng lượng và kích thước của gói hàng
Hầu hết người bán xác định rằng người mua phải trả chi phí vận chuyển cho bán hàng quốc tế.

3. Bảo hiểm (Insurance)
 • Điều quan trọng là phải đảm bảo an toàn cho các kiện hàng gửi quốc tế.
 • Kiểm tra xem liệu hãng vận chuyển của bạn có cung cấp bảo hiểm tự động không và ở mức độ nào.
 • Nếu sản phẩm bị hư hỏng do bao bì không đầy đủ, các dịch vụ vận chuyển có thể không chịu đền bù thiệt hại. 
4. Hải quan và các tài liệu khai báo (Customs and documentation)
 • Tất cả các gói hàng quốc tế đều phải thông qua hải quan của nước sở tại.
 • Bạn sẽ cần phải hoàn thành các hình thức khai báo hải quan thích hợp (customs forms).
 • Kiểm tra xem dịch vụ vận chuyển của bạn có xử lý các thủ tục hải quan hay không.

Theo eBay.com, không áp dụng cho Vietnam eBay hay eBay Vietnam, VN eBay

No comments:

Post a Comment