Thursday, September 26, 2013

Người Mua có thể gởi 2 "Best Offer" cho một sản phẩm?Hỏi: Người mua có thể gửi cho tôi một lời đề nghị thứ hai (2nd Best Offer) để trả giá cho một sản phẩm sau khi tôi đã chấp nhận lời đề nghị thứ nhất của họ?

Đáp: Câu trả lời là không. Một khi bạn đồng ý với lời đề nghị, người mua sẽ được yêu cầu cam kết các mặt hàng và mua nó. Họ sẽ không được phép gởi một Best Offer khác cho cùng một sản phẩm cho đến khi giao dịch đầu tiên đã bị hủy, có sự hồi đáp trả giá (counteroffer), hoặc hoàn thành giao dịch và thanh toán.

No comments:

Post a Comment