Sunday, September 8, 2013

Điều Kiện Để Được Bán Trên Thị Trường Quốc Tế


ĐIỀU KIỆN

1. Kiểm tra xem bạn có đáp ứng được yêu cầu của người bán trên thị trường Quốc Tế hay không:
  • Bạn có một điểm Phản hồi tối thiểu là 10 (minimum Feedback score of 10).
  • Tài khoản eBay của bạn ở trạng thái tốt.
  • Bạn có một tài khoản PayPal đã được xác minh (verified PayPal account).
  • Bạn phải đáp ứng được các yêu cầu bán hàng của trang web quốc tế mà bạn muốn hiển thị.
2. Listing các mặt hàng với giá cố định (fixed price itemscủa bạn trên trang web eBay.com, eBay.co.uk hoặc eBay.de và xác định:
  • Dịch vụ vận chuyển quốc tế và chi phí.
  • PayPal như là một phương thức thanh toán bắt buộc.

No comments:

Post a Comment