Thursday, September 5, 2013

Cách Ngăn Chặn Các BUYERS Không Phù Hợp (Blocked Buyers)Lớp học eBay ở Westminster, Orange County, CA

Đặt điều kiện hạn chế đối với một số BUYERS (Setting up buyer requirements)
Bạn có thể đặt ra một số yêu cầu cho người mua phải thỏa mản nếu họ muốn mua hàng của bạn. Như vậy, sẽ làm giảm số lượng người mua có thể gây khó khăn cho bạn hoặc bạn không thích, nhưng nó cũng làm giảm số lượng người tham gia đấu giá và người mua các sản phẩm của bạn. Bạn có thể đặt ra một số yêu cầu người mua phải thỏa mản cho tất cả các sản phẩm của bạn, hoặc bạn có thể chỉ định các yêu cầu đó cho một số sản phẩm cụ thể.

Đặt yêu cầu cho người mua phải thỏa mản trên tất cả các sản phẩm (To add buyer requirements to all of your listings):
 1. My eBay, nhấn vào Account tab, và chọn Site preferences.
 2. Ở phần Buyer requirements, nhấn vào Show link, và sau đó nhấn Edit link.
 3. Ở trang Buyer Requirements, chọn your buyer requirements.

  Ví dụ, có thể bạn không muốn bán hàng cho các đối tượng như sau:
  • Không có PayPal account
  • Những người có thành tích không trả tiền sau khi mua hàng (unpaid) trong trương mục của họ
  • Đăng ký ở những quốc gia mà bạn không muốn chuyển hàng
  • Đã từng vi phạm điều lệ của eBay nhiều lần
  • Có những điểm phản hồi xấu (Negative Feedback)
  • Đã từng thắng nhiều mặt hàng đấu giá của bạn hay đã từng mua nhiều hàng hóa của bạn trong 10 ngày qua
 4. Chọn Apply above settings to current and future listings check box.
 5. Nếu bạn muốn ngăn chặn những buyers đó có thể đặt các câu hỏi cho bạn, chọn Do not allow blocked buyers to contact me.
 6. Nhấn vào Submit button để áp dụng các quy định đó của bạn.

  Để áp dụng cho các sản phẩm cụ thể, bạn có thể chỉ định các yêu cầu đó của bạn khi lên hàng (listing).

  Theo eBay.com, áp dụng cho cả eBay VN hay Vietnam eBay

No comments:

Post a Comment