Monday, September 30, 2013

Best Offer đối với ứng dụng di động?

Hỏi: Sự thay đổi "Best Offer" này sẽ áp dụng trên ứng dụng di động (mobile apps)?

Đáp: Không. Số người mua và người bán hàng sử dụng eBay di động / máy tính bảng ứng dụng sẽ không thấy ngay lập tức sự thay đổi mới này. Tuy nhiên, bất kỳ "Offer" nào gửi từ eBay ứng dụng di động / máy tính bảng sẽ giống như những "Offer" được gửi từ trang web eBay.Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào trang eBay "Daily Deals" dưới đây:

***


Ngay cả khi một người bán chấp nhận đề nghị của bạn, các mặt hàng sẽ không được xem xét bán cho đến khi bạn cam kết mua hàng. Điều này đúng bất kể các ứng dụng di động / máy tính bảng được sử dụng để gửi "Offer", chấp nhận (accept), hoặc trả giá (couteroffer).
Will this new Best Offer experience be available on mobile apps?
No. Buyers and sellers using eBay mobile/tablet applications will not immediately see this new experience. However, any offers sent from the eBay mobile/tablet applications will behave the same way as those offers sent from the eBay web site.
Even if a seller accepts your offer, the item will not be considered sold until you commit to buy the item. This is true regardless of whether the mobile/tablet application is used to send, accept, or counter any Best Offers.

Theo eBay.com, áp dụng cho cả eBay Vietnam hay VN eBay

No comments:

Post a Comment