Monday, August 5, 2013

Trả Tiền Mua Hàng Trên eBay Rồi Có Đòi Lại Được Không?


Mua Đi Bán Lại?

Hãy vào eBay "Daily Deals"


Hỏi: Tôi có thể hủy bỏ một sự thanh toán đã được gởi đi? (Can I cancel a payment that I've already sent?)
Đáp: Bạn chỉ có thể hủy bỏ một payment khi việc thanh toán chưa hoàn tất (unclaimed payments).

Nếu việc thanh toán được hoàn tất (payment is complete), bạn chỉ có thể liên hệ với người được thanh toán và yêu cầu hoàn lại.Để hủy bỏ một khoản thanh toán chưa hoàn tất (To cancel an unclaimed payment):

1. Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn (Log in to your PayPal account).
2. Nhấp vào History.
3. Nhấp vào Cancel phía dưới Order Status/Actions
4. Nhấn Cancel Payment bên cạnh the unclaimed payment

Lưu ý:
  • Một Payment tự động bị hủy nếu người nhận không chấp nhận nó trong vòng 30 ngày.
  • Nếu bạn trả tiền bằng thẻ tín dụng, có thể mất đến 30 ngày để tiền hoàn lại xuất hiện trên thẻ của bạn.
  • Nếu bạn muốn yêu cầu hoàn lại cho một khoản thanh toán đã hoàn tất, đây là cách để tìm kiếm thông tin liên lạc của một người bán:
Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn.
Nhấp vào History.
Bấm vào Details bên cạnh the transaction.

Theo: mua hàng trên ebay, order eBay, kinh nghiệm mua hàng trên eBay. Áp dụng cho cả eBay Viet Nam hay VN eBay.

No comments:

Post a Comment