Thursday, August 29, 2013

Thông Báo Của eBay

Thông Báo của eBay


Mua Đi Bán Lại?

Hãy vào eBay "Daily Deals"


http://deals.ebay.comHộp thư mới của Gmail có thể làm cho email eBay của bạn bị chuyển đi qua một vị trí khác như Promotions tab, có nghĩa là bạn có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội phát hiện và mua những sản phẩm bạn đang cần.
Để chắc chắn rằng không có gì bị thay đổi, hãy đến hộp thư Gmail của bạn, kéo (drag) một email của eBay từ tab Khuyến mãi (Promotions tab) đến tab chính (Primary tab), và nhấn Yes.
screenshot
Nếu bạn chọn tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi độc quyền nào của eBay, chẳng hạn như Thời trang Vault (fashion vault) hay eBay Deals, hãy chắc chắn rằng bạn đã di chuyển từng email một từ mỗi chương trình vào tab chính (Primary tab).
Cảm ơn bạn đã trở thành một phần của cộng đồng eBay!

No comments:

Post a Comment