Tuesday, August 27, 2013

Thay đổi giá của một vụ đấu thầu (auction)
Hỏi: Tôi có thể thay đổi giá của một vụ đấu giá được không?
Đáp: Bạn có thể thay đổi tăng giá đấu thầu tối đa của bạn, nhưng bạn không thể giảm nó.

Tăng giá đấu thầu tối đa của bạn (Raising your maximum bid)

Bạn có thể tăng giá thầu tối đa của bạn bất cứ lúc nào trước khi kết thúc một sản phẩm đấu giá. Để làm điều này, chỉ cần tăng giá thầu với một số tiền cao hơn.

Hãy nhớ rằng, khi bạn đặt một giá thầu tối đa, eBay sẽ tự động đấu giá (automatically bid) làm thế nào để đảm bảo rằng bạn vẫn còn là người trả giá cao cho đến mức tối đa.

Khi bạn là người trả giá cao trong một niêm yết giá có tùy chọn dự trữ (reserve price listing), dự phòng đã không được đáp ứng (reserve has not been met), giá thầu của bạn có thể tăng lên nếu bạn đặt một giá thầu khác đáp ứng số lượng dự trữ (meets the reserve amount). Điều này cho phép việc niêm yết kết thúc thành công.

Thay đổi về giá thầu tối đa của bạn (Changing your mind about your maximum bid)


Theo nguyên tắc chung, bạn không thể rút lại hoặc hủy bỏ một dự thầu. Khi bạn đặt một giá thầu, bạn đồng ý trả cho món hàng nếu bạn là nhà thầu trúng thầu.

Chỉ có một vài trường hợp mà bạn có thể rút lại một chào giá:
  • Bạn đã vô tình nhập số tiền giá thầu sai. (Sự đổi ý của bạn không được chấp nhận (Changing your mind doesn't qualify)) Ví dụ, bạn đặt giá thầu 99.50 $ thay vì $ 9.95. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ cần phải sửa lại số tiền đấu thầu chính xác ngay lập tức. Nếu bạn không đặt lại giá thầu khác, sự rút lại sẽ vi phạm chính sách của eBay và có thể dẫn đến đình chỉ tài khoản của bạn.
  • Mô tả của sản phẩm thay đổi đáng kể sau khi bạn nhập giá thầu cuối cùng của bạn. Bạn không thể liên lạc được với người bán qua điện thoại hoặc email.

Nếu bạn thấy mình là một trong các trường hợp trên, và bạn muốn giảm hoặc giảm giá thầu tối đa của bạn, bạn sẽ cần phải rút lại giá ban đầu của bạn đầu tiên (retract your original bid) và sau đó đặt giá thầu thấp hơn.

Vui lòng xem lại hướng dẫn rút lại một vụ đấu thầu (retraction guidelinescủa eBay nếu bạn cần phải rút lại giá thầu.

No comments:

Post a Comment