Thursday, August 15, 2013

Quyền Sở Hửu Trí Tuệ (Chương Trình VeRO)

Mua Đi Bán Lại?

Hãy vào eBay "Daily Deals" dưới đây:

***


Hỏi: Tại sao sản phẩm của tôi bị gở bỏ?
Đáp: Sản phẩm của bạn bị gở bỏ có thể là bạn đã vi phạm bản quyền của một "chủ quyền sở hửu" nào đó.

eBay cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba và cung cấp các thành viên của eBay một nơi an toàn để mua và bán. eBay tạo ra quyền sở hữu (VeRO). Chương trình kích hoạt để chủ sở hữu tài sản trí tuệ có thể dễ dàng báo cáo các danh sách vi phạm quyền của họ.
eBay yêu cầu chủ quyền sở hữu phải đăng ký thông qua VeRO trước khi báo cáo các mặt hàng vi phạm. Chủ quyền sở hữu phải ký các văn bản ràng buộc pháp lý trước khi báo cáo các mặt hàng cho eBay.

Chương trình VeRO (The VeRO program)

Quyền sở hữu (Verified Rights Owner) (VeRO) đã cho phép chủ quyền sở hữu trí tuệ yêu cầu eBay loại bỏ danh sách một số các mặt hàng hoặc tài liệu vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ của họ. Các quyền này có thể bao gồm nhãn hiệu, bản quyền, và / hoặc các quyền lợi hợp pháp khác.

Ví dụ, một chủ quyền sở hữu có thể yêu cầu eBay loại bỏ một sản phẩm đang được bán có sử dụng nhãn hiệu của chủ quyền sở hữu đó (chẳng hạn như một biểu tượng trên một ví thiết kế) nếu các mặt hàng không phải là một sản phẩm đích thực của chủ quyền sở hữu. Chương trình này giúp bảo vệ các thành viên của eBay tránh được các vụ mua bán vật phẩm có thể là giả mạo hoặc trái phép bị cấm theo luật tiểu bang và / hoặc luật liên bang.

Tại sao sản phẩm của tôi bị gở bỏ? (Why was my listing removed?)

Trước khi sản phẩm được lấy ra, chủ quyền sở hữu phải cung cấp cho eBay các thông tin để đảm bảo rằng người báo cáo sản phẩm bị vi phạm đó được phép làm như vậy. Nó cũng cho phép eBay xác định chính xác danh sách các sản phẩm phải được loại bỏ. Nếu mặt hàng của bạn bị báo cáo, bạn sẽ nhận được một email của eBay thông báo cho bạn biết rằng một người tham gia VeRO đã yêu cầu danh sách của bạn phải được gỡ bỏ.
eBay yêu cầu các chủ quyền sở hữu cung cấp một địa chỉ email để bạn có thể liên hệ trực tiếp nhằm biết thêm thông tin về lý do tại sao danh sách của bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ email của chủ quyền sở hữu trong email mà bạn nhận được khi danh sách của bạn đã được gỡ bỏ.

Để biết thêm thông tin về người tham gia VeRO, hãy truy cập About Me page của họ.

Những gì bạn có thể làm tiếp theo? (What you can do next? )

Nếu bạn có mối quan tâm hoặc câu hỏ về lý do tại sao danh sách của bạn đã được báo cáo, xin vui lòng liên hệ với người tham gia VeRO trực tiếp bằng cách sử dụng địa chỉ email mà eBay cung cấp.

Bạn có thể liên hệ với eBay (contact us) nếu:
  • Bạn không thể tìm thấy địa chỉ email của chủ quyền sở hữu.
  • Bạn gửi một email cho chủ quyền sở hữu, nhưng họ đã không trả lời sau 7 ngày.
  • Chủ quyền sở hữu trả lời email của bạn, nhưng bạn vẫn tin rằng họ đã phạm sai lầm trong báo cáo danh sách của bạn.
Theo "The VeRO program", áp dụng cho eBay.com, ngay cả cho eBay VN hay Vietnam eBay (eBay Viet)
No comments:

Post a Comment