Saturday, August 17, 2013

Quy Định về sử dụng Hình Ảnh trên eBay (Images and Text Policy)

Hỏi: Xin cho biết Quy Định về sử dụng Hình Ảnh (Images and text policy)


Đáp: Xin xem phần quy định sau đây:

Quy Định của eBay (Policy overview)

Thành viên eBay không được phép sử dụng hình ảnh, bao gồm tất cả hình ảnh hoặc văn bản mà họ không tự tạo ra cho mình. Ngoại lệ đối với chính sách này là trong trường hợp họ được sự cho phép bởi chủ sở hữu, đại lý, hoặc pháp luật.

Bạn có thể sử dụng hình ảnh và mô tả sản phẩm của bạn từ danh mục sản phẩm của eBay (eBay product catalogmà không vi phạm chính sách này. Danh mục sản phẩm có thể bao gồm, theo quyết định của eBay, chọn hình ảnh tạo ra từ danh sách những người bán. Trừ khi người bán quyết định không tham gia (opts out of this program).
Nếu bạn chọn không sử dụng hình ảnh hoặc mô tả sản phẩm từ danh mục sản phẩm của eBay, cách tốt nhất là sử dụng hình ảnh của riêng bạn và viết mô tả của riêng bạn ( take your own photos and write your own descriptions).
Điều này sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro của việc sử dụng hình ảnh hoặc văn bản của người khác, và bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc được sự cho phép của bất kỳ bên thứ ba.
Hãy chắc chắn rằng listing của bạn tuân theo những hướng dẫn này. Nếu không, nó có thể bị gỡ bỏ, và bạn có thể bị một loạt các hành động khác tiếp theo, bao gồm cả việc bị giới hạn quyền ưu đãi mua và bán, ngay cả việc tạm dừng tài khoản của bạn.

Nên làm như thế nào?? (What are the guidelines?)


Nếu bạn không sử dụng hình ảnh hoặc văn bản từ danh mục sản phẩm của eBay (pictures or text from the eBay product catalog), bạn nên sử dụng của riêng bạn khi lên list. Nếu bạn đang sử dụng hình ảnh và văn bản của người khác, hãy chắc chắn bạn được ủy quyền làm như vậy.

Cho Phép (Allowed)
 • Hình ảnh và phụ đề của chính bạn
 • Tất cả hình ảnh và phụ đề từ eBay catalog
Hạn Chế (Restricted)
Bạn có thể sử dụng sau đây chỉ khi bạn được ủy quyền làm như vậy bởi chủ sở hữu, đại lý, hoặc pháp luật:
 • Stock photos and text
 • Information on product packaging
  • Nó thường là OK để sử dụng các thông tin như số đo, cân nặng, hoặc thông số kỹ thuật sản phẩm khác nhằm mô tả các sản phẩm và chỉ đơn giản là không có thể nói bất kỳ cách nào khác.

Không Được Phép (Not allowed)
Bạn không được phép sử dụng sau đây nếu bạn không được phép làm như vậy bởi chủ sở hữu, đại lý, hoặc pháp luật:
 • Photos and text from other eBay users
 • Photos and text copied from websites
 • Scans from catalogs or advertisements


Dưới đây là một số ví dụ mà các thành viên không được phép làm:
 • Một thành viên thích một phần của một sản phẩm nên đã sao chép và dán nó vào danh sách của cô đang viết. Cô đã không nhận được sự cho phép của tác giả ban đầu để sử dụng nội dung của họ.
 • Một thành viên sử dụng một hình ảnh từ danh sách của một thành viên khác mà không có sự cho phép của tác giả để sử dụng nó.
 • Một thành viên không có khả năng chụp ảnh cho chính mình trong những sản phẩm lên list nên sao chép một bức ảnh từ một trang web khác mà không có sự cho phép trước.

Luật bản quyền (Copyright law) bảo vệ tác phẩm gốc của tác giả, trong đó có thể bao gồm hình ảnh nhất định hoặc văn bản được sử dụng hoặc sao chép mà không được phép của người hoặc công ty sở hữu bản quyền, người đại diện hoặc luật pháp. Bạn có thể tìm thấy thông tin hữu ích về luật bản quyền tại www.copyright.gov.


theo: eBay là gì? (cùng tác giả), eBay.com, áp dụng cho cả eBay VN hay Vietnam eBay (eBay Viet)

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

No comments:

Post a Comment