Monday, August 5, 2013

Một Người Có 2 eBay Account?


Mua Đi Bán Lại?

Hãy vào trang eBay "Daily Deals" dưới đây:

***
Hỏi: Tôi có thể mở thêm một eBay account nữa được không?
Đáp: Có, bạn có thể.

Miễn là bạn sử dụng một tài khoản người dùng khác (different user ID) và một địa chỉ email khác. Bạn có thể có một tài khoản thứ hai nếu bạn mua hoặc bán một số lượng lớn các mặt hàng và muốn tổ chức chúng tốt hơn, hoặc nếu bạn muốn mua hoặc bán một loại hoàn toàn khác so với mặt hàng đang có và muốn giữ tài khoản của bạn riêng biệt.

Chỉ cần đảm bảo rằng:
  • Hai tài khoản này không bao giờ được sử dụng để lên cùng một listing giống nhau (same listing).
  • Cả hai tài khoản có user IDs khác nhauđịa chỉ email khác nhau.

Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp thành viên có hai tài khoản mà một bị đình chỉ, tài khoản thứ hai của họ cũng có thể bị hạn chế.


Theo eBay.com, áp dụng cho cả eBay Vietnam, VN eBay, eBay Viet

No comments:

Post a Comment