Friday, August 9, 2013

Hủy Bỏ Một Giao Dịch (cancel the transaction)Hỏi: Tôi có thể cancel một giao dịch?
Đáp: Được, nếu bạn có lý do chính đáng.

Nếu bạn đã bán một mặt hàng nhưng không thể kết thúc, bạn có thể hủy bỏ các giao dịch (cancel the transaction) tại Trung tâm Nghị quyết của eBay (Resolution Center) và bạn có thể nhận được một khoản tín dụng  cho lệ phí mà bạn đã trả (final value fee credit).

Lý do có thể hủy bỏ các giao dịch là các sản phẩm đã bị mất hoặc bị hỏng, bạn đã phạm sai lầm khi lên danh sách bán hàng, hoặc bạn không thể hoàn thành việc bán hàng.

Lưu ý: Khi bạn hủy bỏ giao dịch (cancel a transaction), không có hành động chống lại người mua. Nếu người mua của bạn không trả tiền cho bạn, tìm hiểu thêm về những việc cần làm khi người mua không trả tiền (unpaid item process).

1. Nói chuyện với người mua:

Để nhận được một khoản tín dụng lệ phí giá trị cuối cùng (final value fee credit), bạn sẽ cần người mua đồng ý hủy bỏ giao dịch. Liên hệ với người mua của bạn và yêu cầu người mua đồng ý hủy bỏ giao dịch. Ngoài ra, hãy cho người mua biết là eBay sẽ liện lạc để tiến hành thủ tục. Dưới đây là một số lời khuyên để giao tiếp với người mua của bạn (communicating with your buyer).

2. Hủy giao dịch tại Trung tâm Nghị quyết của chúng tôi ( Resolution Center)
Bạn sẽ mở một "CASE" ở Trung tâm Nghị quyết (Resolution Center), bắt đầu một cuộc đối thoại giữa bạn và người mua thông qua hệ thống của eBay và theo dõi trường hợp của bạn cho bạn. Tìm hiểu thêm về việc giải quyết các vấn đề giao dịch tại Trung tâm Nghị quyết (resolving transaction problems in the Resolution Center).


Thời gian là quan trọng (Timing is important)

Bạn có thể mở một "CASE" trong vòng 45 ngày sau khi bán hàng.
Người mua có 7 ngày để trả lời trường hợp của bạn. Nếu bạn không nhận được trả lời sau 7 ngày, bạn có thể đóng hồ sơ và bạn sẽ nhận được một khoản tín dụng lệ phí giá trị cuối cùng (
final value fee).Bạn cần phải đóng hồ sơ của bạn trong vòng 60 ngày kể từ ngày sản phẩm đã được bán.
Nếu người mua đồng ý hủy bỏ, phí giá trị cuối cùng của bạn sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn.
Vào ngày thứ 61 sau khi kết thúc giao dịch, nếu bạn không đóng (closed) trường hợp của bạn, eBay sẽ tự động đóng nó và bạn không nhận được một khoản tín dụng lệ phí giá trị cuối cùng.

Sau khi "CASE" của bạn được đóng bởi bạn hay eBay, bạn không thể mở lại một "CASE" khác.

Mở một "CASE" (Opening your case)

Thời gian: lên đến 45 ngày sau khi bán

Lưu ý: Bạn sẽ không thể mở một "CASE" để hủy bỏ một giao dịch nếu người mua đã mở ra một "CASE" chống lại bạn và:
- Trường hợp của người mua vẫn còn mở.
- Trường hợp này đã đóng với lợi thế về phía người mua.
- eBay hoàn lại người mua (refunded) nhưng không yêu cầu bạn hoàn lại (reimbursement)
.
Bạn cần phải mở trường hợp của bạn trên các trang web của quốc gia nơi bạn bán hàng.

Bạn sẽ cần phải đi đến Trung tâm Nghị quyết (Resolution Center). Bạn có thể đạt được điều đó bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào Resolution Center ở dưới cùng của hầu hết các trang eBay. Nếu bạn đi đến Resolution Center từ danh sách của bạn trong My eBay, item number của bạn sẽ được tự động bổ sung.

 1. Go to My eBay. You may be asked to sign in.
 2. Click Sold.
 3. Next to your listing, select Resolve a problem from the drop-down menu.
  The Resolution Center – Resolve a problem form appears.
 4. Select I sold an item and want to cancel the transaction and click Continue.
 5. Sign in to your account. The Cancel a transaction form appears.
  • If you get to the Resolution Center from your item listing, your item number is already filled in.
  • If you get there another way, enter your item number and clickContinue.
 6. Under Give the buyer a reason for wanting to cancel this transaction, indicate your reason for canceling and then click Continue.

3.  eBay liên lạc với người mua (eBay contact the buyer and they respond).

Thời gian:

 • eBay liên lạc với người mua ngay lập tức sau khi bạn mở một "CASE".
 • Người mua có 7 ngày để trả lời.
 • Người mua hoặc đồng ý hoặc từ chối hủy bỏ giao dịch.
 • Nếu người mua không trả lời trong vòng 7 ngày, bạn có thể đóng hồ sơ và bạn sẽ nhận được một khoản tín dụng final value fee credit.


4. Đóng hồ sơ


Thời gian: lên đến 60 ngày kể từ ngày mua.

Lưu ý: Nếu bạn đóng hồ sơ, hoặc 60 ngày hết hạn và eBay sẽ đóng nó, bạn không thể mở lại nó và bạn không thể mở một trường hợp khác cho cùng một sản phẩm.

To close the case:
 1. Go to the Resolution Center and log in.
 2. Select the case to be closed.
 3. Select one of the following options to close the case:
  • The buyer and I have completed this transaction successfully.
  • I want to end communication with the buyer.
 4. Enter any final comments in the message box.
 5. Click Close Case.

Khi hồ sơ đã đóng (When your case is closed)

Khi trường hợp của bạn đã đóng lại:

 • Nếu người mua của bạn đã đồng ý hủy bỏ giao dịch hoặc không trả lời, bạn sẽ nhận được một khoản tín dụng vào tài khoản của bạn trong vòng 7-10 ngày làm việc (business days).
 • Nếu bạn muốn hoàn lại tiền cho tín dụng của bạn, xem Requesting a refund of your eBay credit balance.

No comments:

Post a Comment