Monday, August 5, 2013

Một Người Có 2 PayPal Account?

Hỏi: Tôi có thể có 2 PayPal account (Personal và Premier/Business Account)?

Đáp: Được. Bạn có thể có 2 PayPal account cùng một lúc (one Personal account and one Premier or Business account). Mỗi account phải có một email address riêng (Each account needs to have a unique email address).

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

***
Hoặc vô thẳng một trong những category dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here    Click Here     Click Here    Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here  No comments:

Post a Comment