Monday, August 5, 2013

Chuyển Đổi Giá Trị Tiền tệ (Convert prices to your currency)


Hỏi: Làm thế nào để biết giá trị tiền tệ trên một sản phẩm nước ngoài?

Đáp: Khi bạn nhìn vào giá các sản phẩm ở các nước khác, bạn có thể chọn để xem giá của các mặt hàng đó theo đơn vị tiền tệ của mình (Convert prices to your currency).
Để thay đổi đơn vị tiền tệ:
  1. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập vào eBay để kết quả thay đổi có thể được giữ lại (save the change).
  2. Tìm sản phẩm bạn muốn đổi.
  3. Ở trên cùng của trang kết quả, nhấp vào Customize view link.
  4. pop-up window, nhấp vào Advanced Options.
  5. Tùy thuộc vào sở thích của bạn, bạn có thể chọn hoặc bỏ các tùy chọn (option) để chuyển đổi giá [theo tiền tệ của bạn]. (Convert prices to [your currency]).
  6. Nhấp vào Apply changes.

    Theo eBay.com, áp dụng cho cả eBay Vietnam, VN eBay hay eBay Viet

No comments:

Post a Comment