Saturday, August 3, 2013

Cách Ngăn Chặn Các Buyers Xấu hoặc Không Phù Hợp Trên eBay

 Block bidders or buyers from your listings
Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào trang eBay "Daily Deals" dưới đây:

***

Hỏi: Làm thế nào để ngăn chặn một số Buyer xấu hoặc không phù hợp?
Đáp: Bạn có thể ngăn chặn các Buyers xấu bằng các cách sau đây:

Nếu bạn không muốn bán cho các thành viên eBay nhất định (eBay members), bạn có thể đặt chúng trên danh sách bị chặn (blocked lis) của bạn. Các thành viên trong danh sách đó sẽ không thể chào giá trên bất kỳ danh sách nào của bạn (unable to bid on any of your listings) cho đến khi bạn loại bỏ chúng khỏi danh sách (remove them from the list). Bạn có thể chặn lên đến 5000 buyers (up to 5000 User IDs).
  • Để chặn một thành viên, nhập ID của thành viên đó và nhấn Submit. Các ID cách nhau bằng dấu phẩy.

  • Để loại bỏ các thành viên ra khỏi danh sách bị chặn, chọn ID người dùng của các thành viên và xóa chúng. Nhớ để thông báo cho các thành viên để họ có thể tiếp tục đấu thầu vào các mặt hàng của bạn (they can resume bidding on your items).

  • Bạn có thể khôi phục lại một nhà thầu / người mua bị chặn trong quá khứ bằng cách nhấp vào danh sách Restore. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ có thể khôi phục lại các nhà thầu / người mua danh sách bị chặn từ 3 tháng trở lại, thông báo cho các thành viên để họ có thể tiếp tục đấu thầu vào các mặt hàng của bạn.
Blocked Bidder/Buyer list:Restore List

Separate multiple user IDs or email addresses with commas. Click on Submit to save your changes.
Cancel

Chọn Ra Những Trường Hợp Bị ngăn Chặn (Select requirements) 
Bạn có thể chọn ra các trường hợp bị ngăn chặn như sau:

1. 
Buyers không có PayPal account (without a PayPal account)

Người mua không có tài khoản PayPal
Chặn người mua không có tài khoản PayPal. (Lưu ý:. Sự ngăn chặn này chỉ áp dụng cho các danh sách trong tương lai và có thể bị vô hiệu hóa cho một mặt hàng mới lên "Sell Your Item form"

Yêu cầu này có thể giúp bạn tránh được những trường hợp không trả tiền (avoid Unpaid Items), cách này giãm được các trường hợp UNPAID đến hơn 80%.

2. Buyers đã nhiều lần mua không trả tiền (Buyers with Unpaid Item strikes)
Ngăn chận trường hợp các nhà thầu và người mua (bidders and buyers) đã có 2 lần mua không trả tiền trong vòng 1 tháng.

Yêu cầu này có thể giúp bạn tránh được các nhà thầu và người mua có tiền sử không trả tiền cho các món hàng mà họ đã đồng ý mua.

3. Buyers ở những nơi mà tôi không muốn chuyển hàng (Buyers in locations to which I don't ship)
Chặn người mua có địa chỉ vận chuyển ở một vị trí tôi không muốn gửi đến.

Yêu cầu này có thể giúp bạn tránh được người mua đồng ý mua các sản phẩm của bạn mà không nhận ra bạn không gửi đến vị trí của họ.

4. Buyers đã từng vi phạm điều lệ của eBay (Buyers with policy violation reports)

Ngăn chặn người mua có báo cáo vi phạm chính sách 4 lần trong 1 tháng.
Yêu cầu này có thể giúp bạn ngăn chặn những người mua đã được báo cáo là đã vi phạm qui định của eBay.

5. Buyers với nhiều negative feedback score
Người mua hàng với số điểm phản hồi tiêu cực
Ngăn chặn người mua có một số điểm thông tin phản hồi -1 hoặc thấp hơn.
Yêu cầu này có thể giúp bạn tránh những người mua đã nhận được nhiều tiêu cực hơn so với thông tin phản hồi tích cực từ các thành viên eBay khác đấu thầu trên sản phẩm của bạn..

6. Buyers đã mua hàng nhưng không trả tiền (Buyers who may bid on several of my items and not pay for them)

Chặn những Buyers đã mua hàng nhưng chưa chịu trả tiền trong vòng 10 ngày qua.

Chỉ áp dụng cho các buyers có điểm feedback thấp 5 hoặc ít hơn.

Đặc biệt nếu buyers này mua những món hàng trên eBay đắt tiền, có giá trị cao.


7. Không cho phép các buyers bị chặn lại liên lạc với bạn (Don't allow blocked buyers to contact me).
Để có thể ngặn chặn các Buyers xấu, bạn hãy làm theo các bước sau đây:

Vào my eBay>roll down>
Go to Alerts & To Do's> roll down>
To Do's>Block bidders


Áp dụng cho eBay.com, eBay Vietnam, VN eBay hay eBay Viet, các trường hợp mua hàng eBay, đấu giá eBay hay order eBay.


No comments:

Post a Comment