Sunday, August 11, 2013

Bảo Hiểm Miễn Phí từ USPS shipping!


Tin Mới Nhất từ usps

 Đặc biệt cho các "seller" trên ebay SỬ DỤNG

"shipping labels của eBay"

bảo hiểm miễn phí, dịch vụ nhanh hơn, v.v...!

POSTED AUGUST 9TH, 2013 AT 9:36 AM
Bưu điện Hoa Kỳ đã thực hiện một số thay đổi gần đây cho các dịch vụ vận chuyển của họ Priority Mail ® và Express Mail ® và đó là tin tốt cho các "sellers" trên eBay!

  • Hiệu quả ngay lập tức, thời gian giao hàng cho dịch vụ USPS Priority Mail sẽ được nhanh hơn: bây giờ chỉ cần 1-3 ngày làm việc - giảm từ 2-3 ngày - không tính thêm chi phí cho bạn.
  • New Logo Priority Mail đã được cập nhật trên tất cả các bao bì của Priority Mail. Cho đến khi bạn cần đến bao bì mới, bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng tất cả các hộp Priority Mail củ của bạn.
  • Tất cả "sellers", nếu sử dụng bất kỳ dịch vụ Priority Mail nào sẽ tự động nhận được $ 50 giá trị bảo hiểm miễn phí cho các lô hàng của họ. Thêm vào đó, khi bạn sử dụng các dịch vụ này thông qua eBay shipping labels. FREE Delivery Confirmation sẽ được tự động tải lên My eBay.
  • eBay Top Rated Sellers, Platinum và Titanium PowerSellers nếu sử dụng eBay labels cho các dịch vụ Priority Mail sẽ nhận được $100 giá trị của bảo hiểm miễn phí. Điều này là để bổ sung vào giá vận chuyển đã được giảm của USPS, bạn đã nhận được lên đến 35%! Thêm vào đó, FREE Delivery Confirmation được tải lên My eBay khi bạn gửi Priority Mail hoặc Priority Mail Express thông qua eBay Shipping Labels.
USPS Express Mail đã được đổi tên Priority Mail Express ™ và Express Mail International® đã được đổi tên thành Priority Mail Express International™.  Mọi thứ khác về các dịch vụ này vẫn như cũ, bao gồm cả thời gian vận chuyển và giá cả. Sản phẩm đã lên list sẽ được tự động cập nhật với các tên dịch vụ mới, tên mới sẽ xuất hiện trong trình đơn thả xuống khi bạn lên danh sách, và một lần nữa, bạn vẫn có thể sử dụng tất cả các hộp USPS củ của bạn.
Để tìm hiểu thêm về những thay đổi mới thú vị, hãy truy cập trang USPS Priority Mail website.

Mua Đi Bán Lại?

Hãy vào eBay "Daily Deals" dưới đây:

***
Thông báo mới nhất của eBay. Áp dụng cho eBay.com. in US only.

No comments:

Post a Comment