Monday, July 15, 2013

Trả Giá Khi Mua Hàng Trên eBay (Making a Best Offer)
Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào trang eBay "Daily Deals" dưới đây:

***
Hỏi: Tôi muốn trả giá khi mua hàng trên eBay, xin cho biết tôi phải làm sao?
Đáp: Hình thức trả giá (Best Offer) cho phép bạn mua hàng ngay lập tức với mức giá bạn đề nghị.

Nếu bạn nhìn thấy nút Make Offer bên dưới nút Buy It Now, có nghĩa là người bán chấp nhận đề nghị trả giá từ người mua.
Bạn có thể thương lượng giá với người bán, đem lại cho bạn cơ hội để mua món hàng với mức giá thấp hơn Buy It Now giá. Người bán có thể chấp nhận đề nghị của bạn, từ chối lời mời của bạn, hoặc thực hiện một sự trả giá trở lại (Counteroffer).
Tuy nhiên, bạn chỉ nên trả giá nào mà bạn cho là tốt nhất vì người bán hàng có thể đã nhận được nhiều lời chào hàng cho sản phẩm đó và có thể chấp nhận lời đề nghị cao nhất.
Bạn chỉ nên sử dụng Best Offer khi nào bạn nghiêm túc về việc mua hàng. Nếu đề nghị của bạn được chấp nhận bởi người bán, bạn và người bán được yêu cầu phải hoàn tất giao dịch.
Để có được khái niệm về giá bán của thị trường cho sản phẩm mà bạn đang xem xét, bạn có thể tìm kiếm trong danh sách hoàn thành (search completed listings).


Đề Nghị một Best Offer (Submitting a Best Offer)

Đề nghị một Best Offer:
 1. Kiếm sản phẩm nào có tùy chọn Best Offer (Find a listing that accepts Best Offers).
 2. Nhấn nút Make Offer. Bạn có thể được yêu cầu sign in.
 3. Cho biết giá bạn muốn mua. Nếu muốn đề nghị gì thêm, nhấn nút Add your note link.
 4. Chọn nút Review offer button.
 5. Xem lại đề nghị của bạn và nhấn Submit offer button.


 • Best Offer có giá trị trong 48 giờ, hoặc cho đến khi kết thúc niêm yết, tùy cái nào đến trước.
 • Nếu người bán không đáp ứng với đề nghị của bạn trong vòng 48 giờ, nó sẽ bị hủy bỏ.
 • Nếu người bán chấp nhận đề nghị của bạn, bạn được yêu cầu trả tiền để hoàn tất công cuộc mua bán này.
 • Bạn có đến 3 đề nghị Best Offer cho hầu hết các mặt hàng. Expired offers, Declined offers, và Retracted offers được tính vào giới hạn 3 lần của Best Offer này.
 • Số lượng tối thiểu mà một mặt hàng có thể được liệt kê được xác định bởi eBay và thay đổi tùy theo quốc gia.
 • Nếu nút Best Offer không xuất hiện trong danh sách, người bán không quan tâm đến việc Offer và bạn không nên cố gắng liên hệ với người bán này để thương lượng giá hoặc các điều khoản khác. Làm như vậy là vi phạm chính sách của eBay về việc mua hoặc bán bên ngoài eBay (offers to buy or sell outside of eBay policy).
 • Bạn không thể bao gồm thông tin liên lạc như địa chỉ email, số điện thoại, hoặc URL trong một Best Offer.
Lưu ý: Áp dụng cho cả eBay vietnam hay vn eBay

No comments:

Post a Comment