Thursday, July 11, 2013

Một Món Hàng Bị Gỡ Bỏ Bởi eBay ( Listing Removed by eBay)Hỏi: Tại sao eBay lấy đi danh sách lên hàng của tôi (Why did eBay remove my listing)?
  Đáp: Nếu eBay loại bỏ danh sách của bạn, có thể là vì nó, hoặc vi phạm pháp luật hoặc vi phạm một trong các chính sách của eBay. Hoặc, nó có thể bị xóa do yêu cầu của chủ sở hữu của sản phẩm (ví dụ, Coach hoặc Louis Vuitton) yêu cầu eBay loại bỏ nó. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi sản phẩm của bạn là của chính hãng.
Để tìm hiểu lý do tại sao eBay loại bỏ danh sách của bạn, hãy đọc các email mà eBay gửi cho bạn. Nếu bạn không thấy email từ eBay, hãy kiểm tra "spam folder".

Bạn có thể thấy các mặt hàng trên eBay tương tự như danh sách của bạn nhưng đã không được gỡ bỏ. Có  một vài lý do tại sao điều này có thể xảy ra:
 • Có thể có một sự khác biệt giữa niêm yết hoặc sản phẩm của bạn và các sản phẩm khác đó không rõ ràng. Các email eBay sẽ cho bạn biết thêm. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, hãy contact eBay (contact us).
 • Người bán khác có thể là một chủ sở hữu được cho phép để bán sản phẩm đó ( ví dụ một nhà bán lẻ được uỷ quyền (an authorized retailer)).
 • Một người tham gia trong chương trình Vero (VeRO Programcó thể đã yêu cầu danh sách của bạn được gỡ bỏ, nhưng không yêu cầu những người khác. Những quyết định này được thực hiện bởi người tham gia VeRO và không bởi eBay. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao một người tham gia VeRO yêu cầu danh sách của bạn bị loại bỏ, liên hệ với người tham gia VeRO bằng cách sử dụng địa chỉ email đã được bao gồm trong email mà eBay gửi cho bạn.
 • Danh sách của bạn đã được báo cáo cho eBay, nhưng của người khác thì không. Nếu bạn thấy một danh sách mà bạn nghĩ rằng vi phạm chính sách của eBay hoặc pháp luật, xin vui lòng báo cáo (report it). eBay sẽ điều tra. Tuy nhiên, để bảo vệ sự riêng tư của tất cả các thành viên của eBay, eBay sẽ không thảo luận với bất cứ ai ngoại trừ người bán hàng bị báo cáo.
 • Nếu eBay loại bỏ danh sách của bạn vì vi phạm chính sách, eBay có thể hoặc không hoàn trả lệ phí của bạn cho danh sách đó, tùy thuộc vào chính sách mà bạn đã vi phạm và cho dù bạn đã vi phạm chính sách của eBay trong quá khứ. Nếu eBay hoàn trả lệ phí của bạn, tất cả các chi phí liên quan đến việc niêm yết loại bỏ sẽ được tự động ghi vào tài khoản của bạn.
 • Ngay cả khi bạn nghĩ rằng danh sách của bạn không nên bị loại bỏ, đừng niêm yết lại nó (relist) mà phải tìm hiểu lý do tại sao nó đã được gỡ bỏ. Niêm yết lại một mục đã được gỡ bỏ có thể dẫn đến bị đình chỉ từ eBay. Bạn cũng có thể phải chịu hành động pháp lý trong một số trường hợp.
 • Vì lý do này, tùy chọn niêm yết lại (relist option) sẽ không có sẵn cho các danh sách đã được gỡ bỏ bởi eBay.
 • Ngoài ra, nếu sản phẩm của bạn đã được gỡ bỏ theo yêu cầu của chủ sở hữu quyền, xin vui lòng liên hệ với họ trước khi niêm yết lại sản phẩm đó. Liên hệ với chủ sở hữu quyền, sử dụng địa chỉ email đã được bao gồm trong email mà eBay gửi cho bạn.
 • Nếu eBay đồng ý rằng sản phẩm của bạn đã bị gỡ bỏ vì sơ suất, bạn có thể niêm yết lại nó. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tạo lại danh sách từ đầu.
 • Ký hiệu thường thấy trong trường hợp này là "MC999" từ email của eBay.
 • Ví dụ: 

  MC999 Listing policy violation alert: Copyright Violation - Unauthorized Image and Text

Trích: eBay.com, eBay là gì? Mua hàng trên eBay của cùng tác giả Việt Phan.
eBay VN hay Vietnam eBay cũng không ngoại lệ.


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

***
Hoặc vô thẳng một trong những category dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here         Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here    

No comments:

Post a Comment