Monday, July 8, 2013

Quy Định Về Việc Bán Quần Áo Cũ Trên eBay


Mua Đi Bán Lại?

Hãy vào trang eBay "Daily Deals" dưới đây:

***
Hỏi: Nghe nói bán quần áo cũ trên eBay có những hạn chế phải theo, đó là những quy định gì?
Đáp: Nếu là đồ cũ, bạn phải chú ý đến những điểm sau đây:


Đồ Lót Cũ (used underwear) 
tuyệt đối không được bán!


Quần áo đã được sử dụng (ngoại trừ đồ lót) có thể được liệt kê bán trên eBay miễn là nó đã được làm sạch và phải nêu rõ rằng quần áo đó đã được sử dụng.
Bạn có thể xem phần quần áo "Clothing(mới hoặc sử dụng) với thể loại dành cho người lớn (Adult Only category policy) để biết thêm thông tin về cách bán đồ lót (sell underwear) và các mặt hàng quần áo khác thuộc về thể loại Adult Only.

Hãy chắc chắn rằng sản phẩm của bạn tuân theo những hướng dẫn này. Nếu không, nó có thể được gỡ bỏ (be removed), và bạn có thể bị một loạt các hành động khác (range of other action), bao gồm cả hạn chế mua bán quyền ưu đãi, tạm dừng tài khoản của bạn (suspension of your account).

Những Hướng Dẫn mà bạn phải theo:
 1. Cho phép (allowed): Tả che (Diaper covers)
 2. Hạn chế (restricted):
Hầu hết quần áo đã được sử dụng (áo sơ mi, quần, váy, v.v..) đều có thể bán, miễn là các sellers phải ghi rõ là bán các sản phẩm đã được xài qua (item is used).

Tã vải dùng rồi có thể được bán, miễn là sản phẩm phải nêu rõ đã được làm sạch theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.


Các sản phẩm dưới đây, miễn là không phải đồ lót hoặc bất kỳ dấu hiệu cho thấy các sản phẩm đã được mặc như đồ lót:

Áo Tắm (Bathing suits)
 Nịt ngực (Bras)
 Vớ dài (Pantyhose)Spandex
 Vải thun (Spandex)
 Wrestling singlets
 Vintage lót, miễn là chúng không mới mặc gần đây

   3. Không cho phép (Not allowed):
 • Đồ bảo vệ cho các vận động viên (Athletic supporters)
 • Briefs
 • Boxer shorts
 • Children's sized underwear
 • G-strings
 • Jock straps
 • Thongs
 • Panties
 • Bất kỳ sản phẩm quần áo nào đã được sử dụng với nội dung cho thấy là không phù hợp. eBay sẽ xem xét các nội dung tổng thể của danh sách, bao gồm cả các mô tả và hình ảnh, khi thực hiện đánh giá này.

  eBay yêu cầu người mua và người bán phải tuân theo tất cả các luật và qui định về sức khỏe của chính phủ (government health codes). Vì lý do sức khỏe và vệ sinh, eBay không cho phép bán đồ lót đã được sử dụng dưới mọi hình thức.


1 comment: