Sunday, July 14, 2013

PayPal Bảo Vệ Người Bán (PayPal Seller Protection)
Hỏi: Các quyền lợi của người bán được bảo vệ qua PayPal như thế nào?
Đáp: PayPal có các Biện Pháp Bảo Vệ Người Bán "Seller Protection Safeguards" chống lại việc Mất Tiền (chargebacks) và Đảo Chiều Đòi Tiền Lại (reversals) liên quan tới Những Giao Dịch Không Hợp Pháp “Unauthorized Transaction” hoặc Hàng Hóa Bị Thất Lạc “Item Not Received”

Để đủ điều kiện được bảo hiểm, giao dịch phải đáp ứng một số yêu cầu cơ bản, cũng như các điều kiện cụ thể để yêu cầu bồi thường.
• Trang Chi tiết giao dịch (Transaction Details page) sẽ cho bạn biết liệu bạn có đủ điều kiện, đủ điều kiện một phần hoặc không đủ điều kiện để được bảo vệ (eligible for Seller Protection).
• Một số yêu cầu cơ bản bao gồm vận chuyển đến địa chỉ của người nhận trong hồ sơ của PayPal (recipient’s PayPal-confirmed address), có bằng chứng về vận chuyển và giao hàng (having proof of shipping and delivery), và bán một mặt hàng vật chất hữu hình (selling a tangible physical item).
• Các yêu cầu khác có thể bao gồm chữ ký người nhận và xác nhận từ các công ty vận chuyển (signature delivery confirmation and shipping documentation from the shipping company).

Các giao dịch "không đủ điều kiện" để được bảo vệ bao gồm: hàng hóa phi vật thể, vật phẩm không được chuyển tới một địa chỉ xác định hoặc nhận hàng tại nhà (picked up locally), và bán các mặt hàng cấm như ma túy hoặc vũ khí .    
Sản phẩm "không đủ điều kiện" để được bảo vệ nếu trả tiền qua PayPal Direct, Virtual Terminal, PayPal Business and PayPal Here.

Theo: eBay là gì? Mua Bán trên eBay, PayPal "Seller Protection Program". Áp dụng cho cả eBay Vietnam hay VN eBay nếu trả tiền qua payPal.
No comments:

Post a Comment