Tuesday, July 16, 2013

Đổi Địa Chỉ PayPal Sang Một Quốc Gia Khác?

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

***


Hỏi: Tôi có thể đổi địa chỉ PayPal của tôi sang một quốc gia khác không? (Can I change my PayPal address to another country?)

Đáp: Câu trả lời là không.


Do các quy định của ngân hàng, bạn không thể thay đổi địa chỉ của bạn đến một quốc gia mới mà quốc gia đó khác với quốc gia bạn đã sử dụng khi mở tài khoản của bạn.

Nếu bạn đang di chuyển ra nước ngoài, bạn sẽ cần phải đóng tài khoản hiện tại và mở một tài khoản mới. Nếu bạn duy trì nhà ở trong cả 2 quốc gia, bạn có thể có 2 tài khoản PayPal miễn là chỉ có một tài khoản là "Premier" hoặc "Business" (only one is a Premier or Business account.).

Trả lời từ PayPal Help Center!


Click thẳng vào một trong những category dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here         Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here    


No comments:

Post a Comment