Tuesday, July 9, 2013

"Second Chance Offer" cho Người Mua Hàng trên eBay

Mua Đi Bán Lại?

Hãy vào trang eBay "Daily Deals" dưới đây:

***

Hỏi: Second Chance Offer là gì? Khi nào thì sử dụng second chance offer?
Đáp: Second Chance Offer là một Đề Nghị Cơ Hội Thứ Hai cho người mua trên eBay khi người này bị outbid bởi một "winner" nào đó sau khi đấu giá (auction style) kết thúc.Nếu bạn không thể hoàn thành việc bán hàng với người thắng dự thầu (winner) cho một auction, hoặc nếu bạn có hơn một sản phẩm muốn bán (hai hoặc nhiều hơn), bạn có thể gửi một Second Chance Offer cho bất cứ ai chào giá trên sản phẩm của bạn (cho một hoặc hơn hai người đã bị outbid khi đấu sản phẩm đó).

Bạn sẽ không thể gửi một lời đề nghị này cho người trúng thầu. Số lượng Second Chance Offer phụ thuộc vào số lượng các sản phẩm bạn có thể cung cấp. Ví dụ, nếu sản phẩm của bạn có tất cả 4 cái, bạn có thể gửi bản chào hàng Second Chance Offer lên đến 3 người dự thầu đã bị outbid trước đó (cộng với winner là 4).

Khi bạn gửi một Second Chance Offer, các nhà thầu bạn đã gửi lời đề nghị nhận được thông báo yêu cầu nếu họ muốn mua món hàng với mức Buy It Now có giá bằng số tiền giá thầu cuối cùng của họ. Người mua có thể quyết định có chấp nhận lời đề nghị đó của bạn hay không.

Khi nào thì sử dụng Second Chance Offer?
 • Nói chung, bạn có thể sử dụng Second Chance Offer nếu sản phẩm của bạn đáp ứng được các tiêu chí: Đây là một loại đấu giá (auction-style listing).
 • Một hoặc nhiều nhà thầu thất bại trong cuộc đấu này (outbid) chấp nhận Second Chance Offers.
 • Bạn có thêm các sản phẩm như vậy còn lại để bán.
Đối với các mặt hàng đã có người mua (For sold items): Bạn có hơn một cái để bán, hoặc người mua ban đầu của bạn không chịu trả tiền vì một lý do nào đó.
Đối với các mặt hàng tồn kho (For unsold items): Các mặt hàng không được bán vì giá khởi điểm đã không được đáp ứng (reserve price wasn't met).

Nếu nhà thầu trúng thầu không trả tiền cho bạn, hãy cố gắng giải quyết vấn đề này với người mua ban đầu trước khi gửi một Second Chance Offer cho các nhà thầu khác. Tìm hiểu thêm về những việc cần làm khi một người mua không trả tiền (Learn more about what to do when a buyer doesn't pay).

Diễn Tiến (How it works):
Khi bạn gửi một Second Chance Offer, các nhà thầu bạn đã gửi lời đề nghị đến sẽ nhận được một thông báo qua email yêu cầu nếu họ muốn mua món hàng với mức mua lại có giá bằng số tiền tối đa cuối cùng của họ. Nó thuộc vào người mua để quyết định có chấp nhận lời đề nghị hay không.

Ví dụ, nếu giá thể hiện cuối cùng của nhà thầu bị outbid là $75.31, đề nghị của bạn sẽ chứa một Buy It Now giá $75.31.
Trong eBay Motors and Business & Industrial categories  bạn có thể xác định mức giá bán miễn là nó ít hơn hoặc bằng giá khởi điểm (reserve) của sản phẩm. Xem danh sách các loại (See the list of categories).

Sending an offer

To send a Second Chance Offer:
 1. Go to My eBay. You may be asked to sign in.
 2. Click the Sold or Unsold link.
 3. Find the item.
 4. From the Actions drop-down menu next to the item, select Second Chance Offer.
 5. Click the Continue button.
 6. Select the quantity of items you have to sell, the duration of the offer, and the bidders you want to send offers to.
 7. Click the Continue button.
Số lượng "offer" bạn có thể gửi phụ thuộc vào số lượng sản phẩm bạn có thể cung cấp. Ví dụ, nếu bạn có 4 cái dư ra, bạn có thể gửi bản chào hàng lên đến 4 nhà thầu.
Bạn sẽ nhận được một bản sao của email đề nghị được gửi đến bidders.

Note: Người mua có thể chọn không nhận Second Chance Offers bằng cách thay đổi thông tin này của họ.

Canceling an offer

Hủy bỏ một đề nghị Second Chance Offers

Để hủy bỏ một Second Chance Offers, nhập số item # cho lời đề nghị bạn muốn hủy bỏ (không phải là số liệu gốc) trên mục "End My Listing Early form". 


Những Điểm Cần lưu Ý:
 • Bạn có 60 ngày để gửi một Second Chance Offers sau khi auction kết thúc.
 • eBay sẽ gởi email đến các nhà thầu lời mời với tiêu đề: "You have a second chance offer."
 • Các nhà thầu cũng có thể tìm thấy và chấp nhận tất cả Second Chance Offer trong My eBay.
 • Bạn chọn thời gian của offer từ 1, 3, 5, hoặc 7 ngày. Nếu nhà thầu không đáp ứng trong khoảng thời gian này,  Second Chance Offers sẽ hết hạn.
 • Bạn sẽ không thể gởi một offer khác cho cùng một người, vì vậy hãy để cho nhà thầu thời gian để trả lời.
 • Second Chance Offers là miễn phí. Nếu "offer" được chấp nhận, bạn chỉ phải trả lệ phí giá trị cuối cùng (final value fee).
 • Bạn không thể gửi "offer" nhiều hơn số lượng các mặt hàng bạn có.

Trích: Mua Bán trên eBay, có thể áp dụng cho eBay Vietnam hay VN eBay.


No comments:

Post a Comment