Wednesday, July 17, 2013

Hủy Bỏ Một Vụ Đấu Thầu Trên eBay (retract or cancel a bid)Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào

***

Hỏi: Tôi có thể hủy bỏ một vụ đấu thầu không? (Can I retract or cancel my bid?)
Đáp: Trên nguyên tắc là không.

Theo nguyên tắc chung, bạn không thể hủy bỏ một cuộc đấu thầu, thay đổi hay lấy nó đi (you can't retract, remove, or cancel a bid). Khi bạn bid một món hàng, bạn đã đồng ý sẽ trả tiền cho món hàng đó nếu bạn là người thắng cuộc.

Nếu bạn thắng (won an item) và đổi ý không muốn món hàng đó nữa (no longer want to buy it), bạn phải liên lạc với người bán (you need to contact the seller).
Một vụ đấu thầu trên eBay được xem như một hợp đồng đã được thỏa thuận (is considered a contract), và bạn có trách nhiệm phải mua món hàng đó (you're obligated to purchase the item). Xin đọc thêm phần thay đổi ý định khi mua hàng (Read about changing your mind about buying an item).

Tuy nhiên, đôi khi bạn cũng phạm sai lầm ngoài ý muốn. Bạn có thể hủy bỏ một bid nếu có lý do chính đáng và theo quy định của eBay trong một khoãng thời gian cho phép.


Những lý do chính đáng bao gồm: 
Ghi lộn số tiền đấu thầu. Bạn phải thay đổi ngay lập tức.
Seller thay đổi tình trạng của món hàng.
Bạn không liên lạc được với seller bằng điện thoại hoặc email.
Đổi ý không phải là lý do chính đáng để có thể hủy bỏ một cuộc đấu thầu mà bạn là người thắng cuộc.

To "retract a bid" or "Best Offer":

Xem xét các điều kiện để hủy bỏ một dự thầu (Review the conditions for canceling a bid).
Nếu bạn đáp ứng các điều kiện và hiểu được kết quả của việc hủy bỏ dự thầu, rút lại giá thầu của bạn hoặc hủy bỏ cuộc đấu thầu đó.(retract your bid or cancel your Best Offer).

Theo: Mua hàng eBay, order eBay. Áp dụng cho cả eBay Vietnam hay VN eBay

No comments:

Post a Comment