Monday, July 8, 2013

"Feedback Protection" Là Gì Trên eBay?

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào

***

Hỏi: Đôi khi gặp một Buyer cho ra Feedback không phù hợp, tôi phải làm sao?

       Đáp: eBay có một hệ thống bảo vệ tự động, đó là "Feedback Protection " nhằm bảo vệ bạn.

Hệ Thống Tự Động Bảo Vệ (Built in safeguards) nhằm bảo vệ uy tín của bạn.

Built in safeguards được thực hiện thường xuyên khi sự phục vụ tuyệt vời của bạn bị đánh giá không đúng hoặc khi bạn giao dịch với một người mua mà chúng ta biết người đó đã phá vỡ các quy tắc (buyer whom broke the rules).

Phản hồi tiêu cực và trung lập (negative and neutral feedback) cũng như xếp hạng người bán chi tiết thấp (low detailed seller ratings) sẽ tự động bị loại bỏ khi:

  • Từ người mua không trả tiền (non-paying buyers)
  • Từ người mua cho thấy thường xuyên cho ra phản hồi thấp (leaving low Feedback)
  • Từ các sự kiện lớn ngoài tầm kiểm soát của bạn như: sự chậm trễ gây ra bởi thời tiết (weather-related delays), liên quan đến cuộc đình công bưu chính (postal strikes), thiên tai (disasters), etc.
  • Từ một người mua mà account đã bị đình chỉ (suspended).
Sự xếp hạng chi tiết người bán thấp (low DSRs) sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn (seller performancekhi nó đến chỉ từ một người hoặc một thiểu số người mua.

Nếu bạn nhận được tin phản hồi vi phạm chính sách (policies), bạn có thể liên hệ với eBay để báo cáo và yêu cầu loại bỏ sự phản hồi đó (report and request Feedback removal).

Trích: Mua Bán eBay của cùng tác giả

No comments:

Post a Comment