Saturday, July 20, 2013

eBay Store Cỡ Nào Là Phù Hợp?Hỏi: Loại hình "eBay Store" nào là tốt nhất cho tôi?
Đáp:

Loại cửa hàng "eBay Store" phù hợp với bạn tùy thuộc vào số lượng sản phẩm của bạn lên list gần đây nhất (listing frequency) và loại hình nào bạn muốn bán (listing formats). Mỗi loại Cửa Hàng có lệ phí khác nhau, để biết loại nào có lợi nhất cho bạn, xin vào tham khảo tại "Fee Illustrator".
  • Basic Store: Đối với những người mới bắt đầu bán và muốn quen dần với eBay Store, sử dụng những platform đơn giản để bán hàng online, và nhất là các bạn muốn lên list với số lượng lớn cho loại hình Đấu Giá (Auction-style format).
  • Premium Store: Đối với các sellers có số lượng hàng hóa trung bình muốn phát triển thương vụ của mình với một mức cao hơn. Lựa chọn này rất tốt cho các sellers có từ 250 sản phẩm thường xuyên trở lên mỗi tháng, và listing trên cả hai loại hình Auction-style and Fixed Price formats.
  • Anchor Store: Đối với các sellers muốn bán hàng với số lượng cao hơn và phát triển tối đa thương vụ của mình trên eBay. Sellers có lượng hàng hóa lớn sẽ tiết kiệm chi phí tối đa trên eBay (khoãng 1,000 sản phẩm trở lên hàng tháng).
Learn more about eBay Stores subscription levels and fees.

Làm thế nào để upgrade một eBay store? (How do I upgrade my eBay Store?)
Để upgrade store của mình, bạn hãy vào My eBay và chọn Account, sau đó nhấn vào Subscriptions. Tiếp đến nhấn vào "Change level" to upgrade eBay Store của bạn. Bạn cũng có thể xem video tutorial để biết thêm chi tiết.
Trích: eBay store và eBay là gì? Áp dụng cho cả eBay Vietnam hay VN eBay.
No comments:

Post a Comment