Monday, July 15, 2013

eBay Có Bán Bảo Hiểm cho Buyer Không?Hỏi: Tôi không nhận được hàng đã trả tiền qua eBay. eBay có bán bảo hiểm không?
Đáp: eBay không bán bảo hiểm, nhưng có chương trình "eBay Buyer Protection" để bảo vệ bạn.

eBay không cung cấp một chương trình bảo hiểm (doesn't offer an insurance program). Tuy nhiên, nếu bạn không nhận được một món hàng bạn đã trả tiền, bạn có thể nhận được toàn bộ số tiền mua ban đầu cộng với tiền vận chuyển khi đủ điều kiện thông qua chương trình bảo vệ người mua của eBay (eBay Buyer Protection).
Mở một trường hợp (open a case) ở "Resolution Center". eBay sẽ hỏi bạn một số câu hỏi và sau đó liên hệ với người bán. Nếu người bán không đáp ứng đúng đắn, eBay sẽ xem xét trường hợp của bạn để giải quyết.
Nếu bạn không nhận được hàng bạn đã trả tiền, bạn sẽ nhận được một khoản tiền hoàn lại cộng với chi phí vận chuyển ban đầu.
Hãy nhớ rằng thời gian là quan trọng. Bạn có thể mở một "case" kể từ ngày ước tính nhận được hàng (estimated delivery date if available) hoặc 7 ngày làm việc sau khi thanh toán tiền (7 business days after making payment).
Ngoài ra, nếu bạn nhận được một món hàng, nhưng nó không phù hợp với mô tả của người bán, bạn có thể mở một trường hợp ngay lập tức (open a case right away). Bạn phải mở một "case" trong vòng 45 ngày kể từ ngày trả tiền.
Bạn cũng có thể xem xét các bước để đối phó với một sản phẩm không nhận được hoặc sản phẩm không được như mô tả (item that wasn't received or wasn't as described).

Theo: Mua bán trên eBay, Order eBayeBay là gì của cùng tác giả Việt Phan.

No comments:

Post a Comment