Saturday, July 20, 2013

Cách mở một cửa hàng trên eBay (how to open an eBay store)
Mua Đi Bán Lại?

Hãy vào eBay "Daily Deals" dưới đây:

***
Hỏi: Cách mở một cửa hàng trên eBay (how to open an eBay store)?
Đáp:

Nếu bạn đáp ứng được những điều kiện của eBay để mở một cửa hàng, hãy vào My eBay. Nhấn nút "Subscriptions", sau đó nhấn Manage My Store bên trái. Chọn "Design My Store" hoặc "Quick Store Tuneup" để bắt đầu.

Lên Hàng trên eBay Store như thế nào? (How do I list items in my eBay Store?)
Tất cả các sản phẩm hiện đã và đang list trên eBay sẽ được tự động chuyển lên eBay Store. Để lên hàng mới, nhấn nút "Sell" trên cùng của bất cứ trang eBay nào. Bạn sẽ được hướng dẫn từng bước một để lên hàng thật dễ dàng và tìm ra gian hàng "categorie" phù hợp. Nếu bạn muốn lên hàng hàng loạt với số lượng lớn, bạn có thể sử dụng Turbo Lister, Selling Manager, hoặc phương thức nào mà bạn thích.
Xin lưu ý! Mở một eBay Store không phải account của bạn sẽ được tự động trở thành Business Account trên eBay (Subscribing to an eBay Store does not automatically classify your account as a business account).
Tìm hiểu thêm về how to register một business account trên eBay.
Xem tiếp kỳ sau: What level Store should I open?

No comments:

Post a Comment