Saturday, June 1, 2013

"Final Value Fees" là gì?

Hỏi: "Final Value Fees" là gì?
Đáp: Đây là Chi Phí căn cứ trên Giá Trị Cuối Cùng sau khi sản phẩm được bán ra (kể cả tiền cước phí vận chuyển).
                                                                               Chi Phí Cho Giá Trị Cuối Cùng được dựa trên giá bán cuối cùng của một sản phẩm và có thể thay đổi tùy thuộc vào:.. 
• Liệt kê sản phẩm loại nào (Listing category) 
• Cố Định Giá hoặc Đấu Giá trên "Listing format" (Fixed Price or Auction-Style)
• Cửa Hàng eBay (Seller’s eBay Store) tùy theo cấp độ đăng ký của người bán, nếu có.
eBay không thu phí giá trị cuối cùng nếu một mặt hàng không bán được (ví dụ, nếu dự trữ không được đáp ứng (reserve is not met) hoặc các mặt hàng không nhận được hồ sơ dự thầu (the item receives no bids).

Đấu Giá (Không có cửa hàng đăng ký (No Store Subscription) )

Sản Phẩm không bán được: không phải trả lệ phí (Item not sold No fee)
9.0% lệ phí phải trả trên tổng giá bán (phí tối đa là $ 100 *)
* Tổng số tiền bán sẽ bao gồm chi phí của các mặt hàng, vận chuyển, và những chi phí nào một người bán có thể tính (ví dụ, khắc chữ (engraving) hoặc gói quà), không bao gồm thuế bán hàng.

Trích: The Basics of Selling on eBay, version 9.0/2013

  • Trích từ loạt bài cùng tác giả: "eBay Là Gì? Mua và Bán Hàng Trên eBay" (bao gồm eBay.com, eBay Vietnam, VN eBay, eBay Viet, hay eBay Viet Nam)
  • Tài liệu tham khảo: eBay, order eBay, Mua Hàng eBay, Mua Hàng trên eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng eBay, Cách Mua Hàng eBay, eBay chodientu, chodientu eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng Trên eBay, Bán Hàng Trên eBay, Bán Hàng eBay, Mua Hàng eBay Việt Nam, Đấu Giá eBay, Mua Bán eBay, Mua Hàng Qua eBay...

No comments:

Post a Comment