Tuesday, June 11, 2013

"Power Seller" trên eBay

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào trang eBay "Daily Deals" dưới đây:

***

Hỏi: "Power Seller" là gì? Có ích gì khi trở thành "Power Seller"?
Đáp: Power Seller là một "Hạng" cao hơn của Seller bình thường. Có rất nhiều ưu đãi và lợi thế khi bán hàng.

Trở thành một Power Seller thể hiện rằng, bạn-là người bán- có một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh trong cả hai lãnh vực bán hàngdịch vụ. Có năm hạng của Power Sellers dựa trên doanh số bán hàng, bắt đầu từ Bronze.
Chương trình Power Seller được xem xét hàng tháng, và bạn có thể theo dõi tiến độ của bạn đối với tình trạng Power Seller qua Bảng Theo Dõi Người bán (Seller Dashboard). Nếu bạn không đáp ứng đủ điều kiện có thể mất tình trạng Power Seller cho tháng sau.

Các Yêu cầu của một Power Seller
(Requirements for Power Seller status)

Các yêu cầu tối thiểu để trở thành và duy trì tình trạng Power Seller là:
 • Account có uy tín (không quá hạn)
 • Phản hồi và xếp hạng chi tiết người bán (DSRs) đạt yêu cầu (chi tiết bên dưới)
 • Bán hàng yêu cầu khối lượng phù hợp - tối thiểu cho từng hạng của Power Seller (chi tiết dưới đây) 
 • Tuân thủ chính sách của eBay (chi tiết bên dưới)
Thông tin phản hồi (Feedback) và DSR ( detailed seller ratingsyêu cầu:
 • 98% phản hồi tích cực (positive feedback) căn cứ trên 12 tháng qua.
 • DSRs tối thiểu đạt 4.60 hoặc cao hơn cho tất cả bốn lãnh vực - sản phẩm như mô tả, thông tin liên lạc, thời gian vận chuyển, vận chuyển và xử lý các chi phí.
Đánh giá 1s và 2s 
* trên DSRs với khách hàng ở Mỹ không vượt quá các mức sau đây: 
 • Sản phẩm đúng như mô tả: 1.00% và tối đa là 3
 • Thông tin liên lạc với người mua: 2.00% và tối đa là 3
 • Thời gian vận chuyển: 2.00% và tối đa là 3
 • Vận chuyển và xử lý phí: 2.00% và tối đa là 3
* Khoảng thời gian để đánh giá cho DSRs trung bình và đánh giá 1s và 2s trên DSRs là ba tháng gần đây nhất cho người bán hàng với 400 lần giao dịch hoặc nhiều hơn. Còn tất cả các người bán hàng khác, khoảng thời gian để đánh giá là mười hai tháng trở lại.

Chương trình Bảo vệ người mua của eBay và PayPal (eBay Buyer Protection and PayPal Buyer Protection) yêu cầu:
 • Đối với người bán với 400 lần giao dịch hoặc hơn trong 3 tháng qua, các điểm được tính trong 3 tháng trước đó. Cho tất cả các người bán hàng khác, nó được tính toán trong vòng 12 tháng trở lại.
 • Có trường hợp kiện tụng không giải quyết được không quá 0.30% trên tổng số của các giao dịch với khách hàng tại Mỹ.
 • Doanh số bán tối thiểu cho khách hàng tại Mỹ trong 12 tháng: $ 3,000 doanh số và 100 lần giao dịch.
Có năm hạng của Power Sellers dựa trên doanh số bán hàng. Các hạng của Power Seller như sau:


Power Seller BronzeSilverGoldPlatinumTitanium

Số tiền bán hàng trong năm:
Annual Sales$3,000$36,000$120,000$300,000$1,800,000
And/orAndorororor
Transactions1003,60012,00030,000180,000


Chính sách tuân thủ eBay (eBay Policy Compliance)

Tuân thủ chính sách của eBay là cần thiết cho tất cả các Power Sellers và Top Rated Sellers.  Để thực hiện, bạn không được vi phạm đấu thầu (nhất là hình thức có mồi), phản hồi thao tác, hoặc giả mạo - chính sách này được coi là nghiêm trọng và có thể dẫn đến việc mất Power Seller và Top Rated Seller status tối thiểu là 180 ngày.

Ngoài ra, hành vi vi phạm lặp đi lặp lại của bất kỳ chính sách eBay khác có thể dẫn đến sự mất mát của tình trạng Power Seller. Số lượng tối đa của hành vi vi phạm chính sách thay đổi theo hạng của Power Seller như sau:
 • Bronze: 4 vi phạm trong vòng 90-day 
 • Silver/Gold: 5 vi phạm trong vòng 90-day 
 • Platinum: 6 vi phạm trong vòng 90-day 
 • Titanium: 7 vi phạm trong vòng 90-day 
Người bán hàng có thể kiểm tra tính phù hợp với chính sách của eBay thông qua Bảng điều khiển (Seller Dashboard). Một danh sách đầy đủ các chính sách của eBay xem "Knowing the rules for sellers".  Để được hỗ trợ tìm hiểu thêm về hành vi vi phạm chính sách, liên hệ với chúng tôi (contact usđể biết thêm thông tin.

Theo: eBay-Selling resources


 • Trích từ loạt bài cùng tác giả: "eBay Là Gì? Mua và Bán Hàng Trên eBay" (bao gồm eBay.com, eBay Vietnam, VN eBay, eBay Viet, hay eBay Viet Nam)
 • Tài liệu tham khảo: eBay, order eBay, Mua Hàng eBay, Mua Hàng trên eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng eBay, Cách Mua Hàng eBay, eBay chodientu, chodientu eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng Trên eBay, Bán Hàng Trên eBay, Bán Hàng eBay, Mua Hàng eBay Việt Nam, Đấu Giá eBay, Mua Bán eBay, Mua Hàng Qua eBay...

No comments:

Post a Comment