Friday, June 7, 2013

Rút Lại Một "Best Offer" (Retract) khi mua hàng Trên eBay


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào trang eBay "Daily Deals" dưới đây:

***

Hỏi: Sau Khi Gởi Một "Best Offer" để mua hàng trên eBay, Tôi Có Thể Rút Lại Đề Nghị Đó Được Không (Retract)?
Đáp: Bạn có thể Đổi Ý và Rút Lại (Retract) một "Best Offer" trong một số trường hợp.
Trước khi gửi một "Best Offer" hoặc một "Counteroffer", hãy chắc chắn là bạn đã đọc các mô tả sản phẩm (item description), thông tin phản hồi của đối tác thương mại của bạn (feedback) và các điều khoản bổ sung đã được liệt kê. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về sản phẩm hoặc đàm phán, gửi email cho đối tác thương mại của bạn trước khi gởi một "Best Offer".

Hãy nhớ rằng tất cả các "Best Offer" là có tính cách ràng buộc. Hủy bỏ một "Best Offer" sẽ ảnh hưởng vào số lần được hủy bỏ rất hạn chế dành cho bạn (maximum available offers).
Trong một số loại (categories), bạn có thể không có "Best Offer" lần thứ hai.

Bạn có thể Rút Lại một "Best Offer" (Retract a Best Offer) nếu:
  • Bạn vô tình trả giá sai (enter a wrong offer amount) (ví dụ, bạn đã gửi một đề nghị mua một sản phẩm là $9,50 thay vì $99,95).
  • Các mô tả của một sản phẩm mà bạn trả giá đã thay đổi đáng kể.
  • Bạn không thể liên lạc với đối tác thương mại của bạn bằng email hoặc điện thoại.
  • Trích từ loạt bài cùng tác giả: "eBay Là Gì? Mua và Bán Hàng Trên eBay" (bao gồm eBay.com, eBay Vietnam, VN eBay, eBay Viet, hay eBay Viet Nam)
  • Tài liệu tham khảo: eBay, order eBay, Mua Hàng eBay, Mua Hàng trên eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng eBay, Cách Mua Hàng eBay, eBay chodientu, chodientu eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng Trên eBay, Bán Hàng Trên eBay, Bán Hàng eBay, Mua Hàng eBay Việt Nam, Đấu Giá eBay, Mua Bán eBay, Mua Hàng Qua eBay...

No comments:

Post a Comment