Wednesday, June 12, 2013

"Top Rated Seller Status" trên eBay

Hỏi: Top Rated Seller Status là gì? 
Đáp: Đây là "title" cao nhất của các Sellers trên eBay, nó phải đạt một số yêu cầu như sau:

Yêu cầu về Top Rated Seller Status
(Requirements for Top Rated Seller status)

Top Rated seller status được đánh giá và xem xét lại mỗi tháng. Các yêu cầu phải được đáp ứng như sau:
 • $ 1,000 trở lên trong doanh thu hàng năm đối với khách hàng tại Mỹ
 • Ít ​​nhất 90% giao dịch có shipping tracking number đối với khách hàng tại Mỹ 
 • eBay account của bạn hoạt động được ít nhất 90 ngày
 • 100 lần giao dịch hoặc nhiều hơn đối với khách hàng tại Mỹ trong mười hai tháng qua
 • Tuân thủ theo các quy định của eBay (Selling Practices policy)
 • Đánh giá ở 1s và 2s (rates) * trên DSRs với khách hàng Mỹ không vượt quá tỷ lệ và số lượng như sau:
 • Các mặt hàng như mô tả: 0.50% và một đánh giá ở số 2
 • Liên lạc với khách hàng: 0.50% và một đánh giá ở số 2
 • Thời gian chuyển hàng: 0.50% và một đánh giá ở số 2
 • Vận chuyển và chi phí: 0.50% và một đánh giá ở số 2
* Khoảng thời gian để đánh giá cho các mức giá của 1s và 2s trên DSRs là ba tháng trở lại cho người bán hàng với 400 hoặc nhiều hơn số lần giao dịch. Cho tất cả các người bán hàng khác, khoảng thời gian để đánh giá là mười hai tháng trở lại.

Chương trình Bảo Vệ Người Mua của eBay và PayPal
(eBay Buyer Protection and PayPal Buyer Protection)
Có các yêu cầu như sau:
 • Đối với người bán với 400 hoặc nhiều hơn số lần giao dịch trong 3 tháng qua, các trường hợp (case scoresđược tính trong 3 tháng trước theo lịch. Cho tất cả các người bán hàng khác, được tính trong vòng 12 tháng trước trở lại.
 • Số lần kiện tụng (opened cases) không quá 0.50% của tổng số của các giao dịch với khách hàng tại Mỹ.
 • Các trường hợp không giải quyết được (closed cases without seller resolution) không quá 0.30% tổng số của các giao dịch với khách hàng tại Mỹ.
Các yêu cầu cho Top Rated seller status thay đổi từ ngày 01 tháng 6 năm 2012. (Read more).
Những yêu cầu này có thể thay đổi theo thời gian. Người bán hàng được thông báo về bất kỳ thay đổi và ngày hiệu lực bằng email và trên thông báo của eBay (eBay Announcement Board).

Để biết thêm thông tin về Power Seller hoặc Top Rated Seller Requirements

TRÍCHTop Rated & PowerSeller Program
 • Trích từ loạt bài cùng tác giả: "eBay Là Gì? Mua và Bán Hàng Trên eBay" (bao gồm eBay.com, eBay Vietnam, VN eBay, eBay Viet, hay eBay Viet Nam)
 • Tài liệu tham khảo: eBay, order eBay, Mua Hàng eBay, Mua Hàng trên eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng eBay, Cách Mua Hàng eBay, eBay chodientu, chodientu eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng Trên eBay, Bán Hàng Trên eBay, Bán Hàng eBay, Mua Hàng eBay Việt Nam, Đấu Giá eBay, Mua Bán eBay, Mua Hàng Qua eBay...No comments:

Post a Comment