Saturday, June 15, 2013

Quyền Lợi của "PowerSeller" and "Top Rated Seller" (Benefits)


Mua Hàng eBay giá rẻ?

Hãy vào eBay "Daily Deals"

Hỏi: Quyền Lợi Của PowerSeller and Top Rated Seller là gì?

Đáp: Phần thưởng của eBay dành cho "PowerSellers và Top Rated sellers" là:

Sự công nhận và sự khen thưởng cho những người bán hàng luôn cung cấp dịch vụ cho khách hàng tuyệt vời nhất. Một số lợi ích của chương trình có thể thay đổi tùy theo mức độ bán hàng của PowerSeller hoặc mức xếp hạng chi tiết của người bán (DSRs).
Các chương trình của "PowerSeller và Top Rated seller" miễn phí cho tất cả những ai hội đủ điều kiện.

Quyền lợi của PowerSeller (PowerSeller Benefits)
 • Truy cập và tham vấn trực tiếp bằng điện thoại để giúp đạt được Top Rated seller status
 • Bảo vệ người bán nếu người mua không trả tiền (Unpaid Item Protection)
 • Giảm giá của UPS 
 • USPS giảm giá cho Platinum hoặc Titanium PowerSellers
 • Các giải pháp cho Bảo hiểm sức khỏe 
 • PowerUp và email newsletters
 • Diễn đàn và thảo luận dành cho PowerSeller (Learn from other PowerSellers and Top Rated sellers, discuss issues, and share information on a discussion board that can only be accessed by PowerSellers and Top Rated sellers).

Quyền lợi của Top Rated seller (Top Rated seller Benefits)

 • Giảm 20% phí giá trị cuối cùng nếu đáp ứng được Best Match for listings bao gồm 1 ngày handling time hoặc ngắn hơn, đồng thời có 14 ngày hoặc lâu hơn cho phép trả lại hàng với tùy chọn trả lại tiền (14-day or longer returns policy with money-back option).
 • Gia tăng kết quả tìm kiếm (Best Match search) cho tất cả Fixed Priced listings
 • Huy hiệu nổi bật "Top Rated seller badge" sẽ được gắn liền với các trang listing.
 • Chương trình giảm giá của USPS, bất kể doanh số bán là bao nhiêu
 • PowerSellers và Top Rated seller nhận bản tin in trong thư cũng như PowerUp email bản tin hàng tháng. Cả hai ấn phẩm có thông tin mới nhất, chương trình khuyến mãi đặc biệt, và advanced selling education
 • Được hoàn trả các loại lệ phí nếu người mua không trả tiền (Unpaid Item Protection)
 • Được tham vấn trực tiếp để giúp duy trì tình trạng Top Rated seller 
 • Trích từ loạt bài cùng tác giả: "eBay Là Gì? Mua và Bán Hàng Trên eBay" (bao gồm eBay.com, eBay Vietnam, VN eBay, eBay Viet, hay eBay Viet Nam)
 • Tài liệu tham khảo: eBay, order eBay, Mua Hàng eBay, Mua Hàng trên eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng eBay, Cách Mua Hàng eBay, eBay chodientu, chodientu eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng Trên eBay, Bán Hàng Trên eBay, Bán Hàng eBay, Mua Hàng eBay Việt Nam, Đấu Giá eBay, Mua Bán eBay, Mua Hàng Qua eBay...

No comments:

Post a Comment