Tuesday, June 11, 2013

Làm thế nào để nhận ra "Sự Giả Mạo" trên trang web eBay? (Recognizing Spoof (Fake) eBay Websites)

Hỏi: Làm thế nào để nhận ra "Sự Giả Mạo" hay "Spoof" trên trang web eBay?
Đáp: Hãy lưu ý những điểm dưới đây:

Giả mạo email và các trang web (còn gọi là "spoof" hay lừa đảo, called "spoof" or "phishing") giống như họ đang từ các công ty thực sự. Họ là những tội phạm rất phổ biến hiện nay, cố gắng để ăn cắp thông tin cá nhân của bạn.

Khi bạn nhận được một email hoặc truy cập vào một trang web yêu cầu bạn cho thông tin cá nhân, đặc biệt là những thứ như mật khẩu và số tài khoản, phải rất thận trọng.


Nếu bạn nhận được một email giả mạo, chuyển tiếp nó đến spoof@ebay.com
Nếu bạn tìm thấy một trang web giả mạo đó là cố gắng để ăn cắp thông tin cá nhân, báo cáo bằng cách gửi email các URL đó đến phishing-report@us-cert.gov

Dấu hiệu cho thấy một email là giả mạo

Email giả mạo thường bao gồm các biểu tượng eBay và địa chỉ eBay giả từ "From" (ví dụ From: support@ebay.com). Email có thể sao chép văn bản từ email eBay thực như "Thông báo về các vấn đề với tài khoản của bạn".
Yêu cầu bạn trả lời một câu hỏi (security question) qua email, hoặc đề nghị bạn trở thành một Power Seller eBay. Nhưng chỉ bởi vì một email có vẻ thực tế không có nghĩa là nó là thật. Dưới đây là một số dấu hiệu phải cảnh giác:

      Email Giả (Fake email):
 • Email giả mạo thường yêu cầu bạn trả lời tin nhắn với thông tin bí mật.
 • Họ thường có một giọng điệu khẩn cấp và đe dọa đình chỉ tài khoản nếu bạn không cập nhật thông tin của bạn ngay lập tức.
 • Họ có thể bao gồm file đính kèm.
 • Họ thường có một lời chào chung chung như "Thành viên của eBay chú ý."

Email Thật của eBay (Real eBay email):

 • Chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn cung cấp thông tin bí mật qua email.
 • Bất kỳ thông báo từ chúng tôi yêu cầu thông tin cũng sẽ có trong "Messages tab" trong My eBay. Nếu một email có vẻ nghi ngờ, kiểm tra xem nó có ở đó không. Nếu nó không phải, đó là giả.
 • Email của chúng tôi không bao giờ bao gồm "file" đính kèm. Nếu bạn nhận được một tin nhắn với "file" đính kèm, không mở nó.
 • Email của chúng tôi thường chào đón bạn với cái tên đầu tiên và cuối cùng mà bạn đã đăng ký trên tài khoản eBay của bạn, và ID người sử dụng eBay của bạn.

Nhận ra trang eBay thật (Recognizing real eBay web pages)


Email giả mạo thường bao gồm một liên kết đến một trang web giả mạo trông rất thực tế. Các trang giả mạo được sử dụng bởi bọn tội phạm để thu thập thông tin cá nhân. Nếu bạn truy cập một trang và bạn không chắc chắn cho dù đó là thực sự là một trang web eBay, đặc biệt là nếu trang web yêu cầu thông tin cá nhân của bạn, những lời khuyên này có thể giúp:

Xem ra cho các URL giả mạo (địa chỉ web)

Ngay cả khi các địa chỉ web có chứa từ "eBay", nó có thể không phải là một trang web eBay. Địa chỉ web thực sự eBay có".ebay.com /" trong đó. Sẽ không có bất cứ điều gì giữa dấu chấm và "ebay" và sẽ không có bất cứ điều gì sau ".com." Và dấu gạch chéo đầu tiên (/).

Examples of real eBay addresses:

 • Examples of fake addresses:
  • http://signin.ebay.com@10.19.32.4/ (this address has something between the ".com" and the forward slash)
  • http://page.@ebay.com (this address has an at sign (@) between the period and "ebay")
  • http://signin-ebay.com/ (this address contains a dash (-) instead of a period (.) between "signin" and "ebay")

   Nếu bạn đang đăng nhập với eBay ID người dùng và mật khẩu của bạn, kiểm tra xem địa chỉ web bắt đầu với https://signin.ebay.com/. Hãy tìm chữ "s" trong "https", để biết rằng bạn đang đăng nhập vào một máy chủ an toàn.

   Nếu có nghi ngờ, hãy bắt đầu từ trang nhà của eBay
    Nếu bạn muốn đăng nhập vào eBay hoặc nhập thông tin cá nhân, cách an toàn nhất là bắt đầu tại trang chủ của eBay. Gõ www.ebay.com trong trình duyệt của bạn và đi từ đó.

   Lưu Ý: Hãy chắc chắn và giữ cho trình duyệt web của bạn vẫn còn hiệu lực đến nay. Các phiên bản mới nhất của Internet Explorer và Firefox đã có sẵn các công cụ để bảo vệ bạn.

   Hãy chắc chắn rằng bạn đang ở trên một eBay thực trong "sign in page"


   Trước khi bạn đăng nhập vào eBay, chắc chắn rằng bạn đang thực sự trên trang web của chúng tôi bằng cách kiểm tra các địa chỉ web (URL) vào dấu trong trang. Công ty eBay và các trang web quốc tế có địa chỉ web khác nhau cho dấu hiệu của họ trong trang "sign in".


   SiteWeb address
   https://signin.ebay.com/...
   Half.com
   https://signin.ebay.com/...
   PayPal
   https://www.paypal.com...
   WorldofGood.com
   https://signin.worldofgood.ebay.com/...

   Đăng nhập địa chỉ web cho các trang web eBay quốc tế (International eBay websites)

   Bao gồm chữ cái cho biết tên đất nước các trang web có liên quan. Ví dụ, các địa chỉ cho eBay Pháp chứa fr. Thay vì. Com, và các địa chỉ cho eBay Đức chứa. De.


 • Trích từ loạt bài cùng tác giả: "eBay Là Gì? Mua và Bán Hàng Trên eBay" (bao gồm eBay.com, eBay Vietnam, VN eBay, eBay Viet, hay eBay Viet Nam)
 • Tài liệu tham khảo: eBay, order eBay, Mua Hàng eBay, Mua Hàng trên eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng eBay, Cách Mua Hàng eBay, eBay chodientu, chodientu eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng Trên eBay, Bán Hàng Trên eBay, Bán Hàng eBay, Mua Hàng eBay Việt Nam, Đấu Giá eBay, Mua Bán eBay, Mua Hàng Qua eBay...

No comments:

Post a Comment