Tuesday, June 11, 2013

Làm Thế Nào Để Báo Cáo Email Đó Có Thể Là Giả Mạo (Spoof) Trên eBay?

Hỏi: Làm thế nào để báo cáo email đó có thể là giả mạo (spoof)?
Đáp: Giả mạo có thể được nhận dạng như sau:

Giả mạo emails và các trang web (còn gọi là Fake hay Spoof) làm cho người nhận nghĩ rằng họ đang nhận emails từ các công ty nổi tiếng . Những người gửi email giả hy vọng rằng bạn sẽ trả lời hoặc nhấn vào một liên kết trong email và cung cấp thông tin cá nhân như mật khẩu, số an sinh xã hội, hoặc số thẻ tín dụng.

Nếu bạn nghi ngờ về một email mà tuyên bố là từ eBay, bạn hãy đăng nhập vào My eBay và nhấp vào  "Messages tab". Nếu bạn không nhìn thấy cùng một thông điệp đó, email đó là giả mạo.


Để báo cáo một email giả mạo, chuyển tiếp nó đến spoof@ebay.com (forward it to spoof@ebay.com).
Không bao giờ nhấp vào một liên kết (the link) của một email giả mạo hoặc trả lời cho nó. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đưa ra thông tin cá nhân, những gì bạn nên làm ngay bây giờ là tìm hiểu thêm về vấn đề này để bảo vệ bạn. Để hiểu thêm về cách nhận dạng một email giả mạo và các trang web, hãy vào "recognizing fake emails and websites".

Hãy Cẩn Thận Trong vấn đề Này!


No comments:

Post a Comment