Wednesday, June 26, 2013

Quy Định Mới về Hình Ảnh trên eBay kể từ July 1st, 2013

Hỏi: Chất lượng hình ảnh theo yêu cầu mới của eBay là gì?

 (Picture Quality Requirements)

                                                                                            

Đáp: Chất lượng hình ảnh theo yêu cầu mới của eBay kể từ 1 tháng 7, 2013  như sau:

Sản phẩm lên list của bạn nên cung cấp cho người mua tất cả mọi thứ họ cần để đưa ra quyết định. Và listing thành công bắt đầu với hình ảnh tuyệt vời. Những yêu cầu mới cũng sẽ giúp bạn đảm bảo rằng hình ảnh của bạn tốt nhất đại diện cho sản phẩm của bạn, thu hút người mua trên eBay quan tâm, và giúp giảm các trường hợp xấu như hàng bị trả lại....

Chiều Dài Tối Thiểu Của Ảnh (Minimum photo size):
eBay hiện nay đòi hỏi độ dài tối thiểu của ảnh là 500 pixel cho cạnh dài nhất, thiết lập mặc định của máy ảnh cho chất lượng hình ảnh cao hoặc trung bình sẽ đảm bảo hình ảnh của bạn đủ lớn. Để hình ảnh có hiển thị tốt nhất trên tất cả các trang eBay, bạn hãy chụp ảnh với kích thước 1600-pixel trên chiều dài nhất của ảnh.

Không tạo các đường viền chung quanh ảnh ( Don't use borders on your photos):
Đường viền không được phép trên bất kỳ bức ảnh nào của bạn. Ngoại lệ duy nhất là nếu bạn có một biên giới tự nhiên được tạo ra bằng cách chụp ảnh. Điều này thường được thực hiện với tem thư hoặc các mặt hàng khác nhằm kêu gọi sự chú ý là có thể tồn tại. Trong trường hợp này, các cạnh có thể nhìn thấy của nền có thể 
cung cấp cho sự xuất hiện của một đường viền. DO                                                                                                               DON'T

Qui Định về Watermarks (Watermark policy)
Watermarks được phép với người sở hữu của sản phẩm, nhưng không cho phép dùng watermark như một thông tin tiếp thị như các chi tiết cụ thể về sản phẩm hoặc dịch vụ khách hàng. Watermark của bạn không lớn hơn 5% tổng diện tích hình ảnh, có một độ mờ đục của không quá 50%, và không bao giờ che khuất sản phẩm.
Sự liên kết (link) không được phép ghép thêm vào watermark.

eBay cung cấp dịch vụ tạo hình mờ như một phần của quá trình niêm yết. Bạn sẽ tìm thấy nó trong "Mang sản phẩm của bạn để cuộc sống với hình ảnh" của các hình thức niêm yết. Bấm vào "Thêm hoặc loại bỏ tùy chọn" liên kết. Sử dụng công cụ này tiện dụng để đảm bảo hình mờ của bạn là phù hợp.


                                                                                                                        

No Tech or Art Work on photos:
Không có thêm chữ hoặc ghi chú vào hình ảnh. Nếu đó là điều cần thiết cho danh sách của bạn nên được đặt trong tiêu đề, phụ đề, hoặc mục mô tả.

                   DO


                 DON'T

Mỗi Sản Phẩm (LISTING) phải có ít nhất một hình
Danh sách mà không có hình ảnh kèm theo sẽ không còn được cho phép, mỗi niêm yết phải có ít nhất một hình ảnh. Nếu sản phẩm của bạn không phải là một cái gì đó bạn có thể chụp ảnh cho mình (ví dụ như một kỳ nghỉ trọn gói), trình duyệt Internet cho hình ảnh miễn phí mà không có bản quyền, bạn có thể sử dụng với danh sách của bạn.


No Stock Photos for used items 
Hình ảnh có sẳn của eBay có thể không còn được sử dụng nếu sản phẩm là đồ củ (used). Trường hợp ngoại lệ là các sách, phim, nhạc, video và các loại trò chơi. Video Game Consoles, tuy nhiên, phải tuân thủ các yêu cầu mới.


No comments:

Post a Comment