Thursday, June 6, 2013

Hình Thức Trả Giá Mua Hàng (Best Offer) Trên eBay

Mua Đi Bán Lại?

Hãy vào eBay "Daily Deals" dưới đây:

***

Hỏi: Mua hàng trên eBay có được trả giá không?
Đáp: Có. Đây là một tùy chọn cho phép người mua Trả Giá hay còn gọi là "Best Offer", và người mua có thể mua được hàng trên eBay với giá thấp hơn.

Bán hàng Với "Best Offer"

"Best Offer" (Trả Giá) là một tùy chọn được sử dụng khi listing với Cố Định Giá (Fixed Price), các định dạng rao vặt (Classified Ad formats), và trong eBay Motors.

Tùy chọn "Best Offer" không có cho các danh sách đấu giá (auction-style listings).

"Best Offer" không phải là tùy chọn có sẳn cho tất cả các thể loại. Nếu "Best Offer" không được hiển thị khi bạn lên hàng (listing), có nghĩa là nó không có trong danh mục bạn đã chọn cho món hàng của bạn.

Đối với eBay Motors, "Best Offer" có sẵn cho Giá Cố Định (Fixed Price listings) Thị Trường Địa Phương (Local Market listings(chỉ dành cho thuê bao đại lý).

Bạn không có thể trao đổi thông tin liên lạc như địa chỉ email, số điện thoại, hoặc URL khi trả lời cho một cuộc Trả Giá (Best Offer response) của Buyer. Bạn cũng không nên đáp ứng với một lời đề nghị mua sản phẩm của bạn bên ngoài hệ thống eBay. Làm như vậy là vi phạm chính sách của eBay.

Nếu bạn đang bán một sản phẩm với một mức Giá Cố Định (Fixed Price), bạn có thể chọn tùy chọn "Best Offer" khi bạn lên hàng (listing) để bán trên eBay. Với "Best Offer", bạn cung cấp cho khách hàng một cơ hội để thương lượng giá với bạn.

Mỗi "Best Offer" có giá trị thời gian tối đa cho đến 48 giờ. "Best Offer" cũng có tính chất ràng buộc, giống như bất kỳ sự đấu giá khác.
Không phải trả chi phí khi sử dụng "Best Offer".

Sau khi bạn nhận được một "Best Offer", bạn có thể chọn:
  • Chấp nhận sự trả giá đó (Accept the Best Offervà kết thúc listing.
  • Không chấp nhận "Best Offer" đó (Decline the Best Offer). Bạn có thể giải thích lý do của bạn cho người mua hiểu nếu bạn muốn.

  • Trong một khoảng thời gian hợp lý, bạn có thể cho chấm dứt cuộc trả giá (let the counteroffer expire).
  • Để cho counteroffer hết hiệu lực sau 48 giờ hoặc khi kết thúc listing, cái nào xảy ra trước cũng được.

Chọn tùy chọn Trả Giá (Adding Best Offer to your listing)

Để thêm tùy chọn "Best Offer" khi lên hàng:
1. Hãy vào  "Choose how you'd like to sell your item sectiontrong "Sell Your Item form".
2. Chọn "Best Offer" check box trong Fixed Price tab .

Bạn sẽ được thông báo qua email nếu một đề nghị "Best Offer" đến, và đề nghị sẽ được hiển thị trên trang "Offer History"  của bạn trong My eBay. Bạn có 48 giờ để trả lời hoặc đề nghị được tự động khước từ (automatically declined).

Counteroffers

  • Nếu bạn từ chối một lời đề nghị, người mua có thể tiếp tục gởi cho bạn một đề nghị khác (tối đa 3 lần), Bạn có thể gửi cho người mua một counteroffer với giá cao hơn so với đề nghị ban đầu nhưng thấp hơn so với giá khởi điểm (Buy It Now price).

  • Nếu bạn thực hiện một counteroffer và người mua không đáp ứng với nó trong vòng 48 giờ hoặc trước khi kết thúc niêm yết, bất kể cái nào xảy ra trước, các counteroffer tự động hết hạn.
Lưu ý: Không có tùy chọn "Best Offer" cho các listing với nhiều kích cở khác nhau (listings with variations).


  • Trích từ loạt bài cùng tác giả: "eBay Là Gì? Mua và Bán Hàng Trên eBay" (bao gồm eBay.com, eBay Vietnam, VN eBay, eBay Viet, hay eBay Viet Nam)
  • Tài liệu tham khảo: eBay, order eBay, Mua Hàng eBay, Mua Hàng trên eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng eBay, Cách Mua Hàng eBay, eBay chodientu, chodientu eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng Trên eBay, Bán Hàng Trên eBay, Bán Hàng eBay, Mua Hàng eBay Việt Nam, Đấu Giá eBay, Mua Bán eBay, Mua Hàng Qua eBay...

No comments:

Post a Comment