Sunday, June 30, 2013

Chuyển đổi từ PayPal Personal account lên Premier hoặc Business account

Mua Hàng Giá Rẻ, click vào:
Hỏi: Tôi muốn bán hàng trên eBay mà PayPal account của tôi hiện là Personal account, xin cho biết tôi phải làm sao?
Đáp: Muốn bán hàng trên eBay, bạn phải upgrade PayPal account của bạn từ Personal lên Premier hoặc Business account. Muốn vậy, bạn hãy làm theo các bước sau đây:
  1. Log in to your PayPal account.
  2. Click Upgrade Account.
  3. Click Upgrade Now.
  4. Choose Business or Premier account.
  5. Click Continue.
  6. For a Business account, fill in your business information and click Continue.
Chúc bạn thành công.

Lưu ý: Hãy chuẩn bị sẵn sàng "credit card"  "personal checking account" để upgrade.
Trích: Upgrade your account from PayPal

No comments:

Post a Comment