Saturday, June 29, 2013

"Chỉnh Sửa" Một Sản Phẩm Đã Lên List Trên eBay

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào

***

Hỏi: Làm thế nào để sửa một 'listing" trên eBay? (Revising a single listing on eBay)
Đáp: Bạn có thể sửa lại một sản phẩm đã lên "list", tùy theo trường hợp mà những hạn chế sẽ dược áp dụng. 


Những gì bạn có thể sửa lại cho một sản phẩm phụ thuộc vào loại sản phẩm, thời gian còn lại trước khi nó kết thúc đấu giá, bất kể bạn có nhận được dự thầu (bidding) hoặc hàng đã được bán hay chưa. Tìm hiểu thêm về những hạn chế trên, xin vào "restrictions on revising listings".

Để chỉnh sửa một sản phẩm đã lên "list":
  1. Nhấn vào My eBay ở trên cùng của hầu hết các trang eBay. Bạn có thể được yêu cầu ký tên đăng nhập (sign in).
  2. Nhấn vào "All Selling link".
  3. Trong hàng cho các mục bạn muốn thay đổi (item you want to change), từ Actions trình đơn thả xuống, chọn Revise.
  4. Trên trang "Edit your listing", thực hiện sự thay đổi. (Bất kỳ phần nào có màu xám là không thể được sửa đổi.) 
  5. Nhấp vào "Continue" button.
  6. Xem lại phần lệ phí của bạn, và sau đó nhấp vào nút "Submit revisions"
Những hạn chế trên sản phẩm cần được sửa đổi, tùy thuộc vào sản phẩm được lên "List" loại nào:

Auction-style listings

A. Thời gian còn lại của đấu giá (Time before the listing ends):
* Thời gian còn lại của đấu giá nhiều hơn 12 tiếng
*  Thời gian còn lại của đấu giá ít hơn 12 tiếng

B. Đã có ai đấu chưa? (Are there bids?)


Fixed price listings


Hai giờ sau khi bạn tạo ra một danh sách giá cố định, bạn có thể không còn được thay đổi thời gian listing (duration).
Đã có ai mua sản phẩm của bạn chưa?


Good 'Til Cancelled Listings

Đối với "Good 'Til Cancelled fixed price format listing", bạn có thể bị giới hạn trong những gì bạn có thể sửa đổi trong 12 giờ cuối cùng trước khi danh sách được lên list trở lại (relist). Một khi danh sách được relist, bạn sẽ có thể sửa đổi tùy ý.


Fixed price listings with pending Best Offers

Bạn có thể bị giới hạn sự thay đổi nếu có một "Best Offer" đang chờ được giải quyết. Sau khi bạn trả lời hoặc giải quyết các "Best Offer", bạn có thể thay đổi bất kỳ thông tin, ngoại trừ định dạng và thời gian (except format and duration).


Classified Ad listings

Bạn có thể thay đổi bất kỳ thông tin trong một tin rao vặt (Classified Ad listingngoại trừ category.
Nếu bạn đang xem xét lại một tin rao vặt của Motors eBay địa phương (eBay Motors Local Classified Ad), có những hạn chế bổ sung. Tìm hiểu thêm về bán chiếc xe của bạn tại địa phương (selling your vehicle locally).


No comments:

Post a Comment