Monday, June 3, 2013

Các Loại Đấu Giá "Auction-Style" Trên eBay

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào

***

Hỏi: Có Mấy Loại Đấu Giá và các hình thức "Đấu Giá" trên eBay diễn ra như thế nào?
Đáp: Đấu Giá trên eBay bao gồm các loại như sau:
1. Đấu giá với "Giá Khởi Đầu" (Auction-Style – Starting Bid)
2. Đấu giá với tùy chọn có " Bảo Kê" (Auction-Style – Reserve Price)
3. Đấu giá với tùy chọn "Mua Ngay Lập Tức" (Auction-Style – Buy It Now (BIN))

*

1. Đấu giá với "Giá Khởi Đầu" (Auction-Style – Starting Bid):
Đấu giá (Auction-Style) với giá khởi đầu Không Có Bảo Kê (listing without a reserve price)
Bắt đầu là giá người bán đặt ra, giá khởi đầu bắt buộc phải có. Đây là giá thấp nhất mà một người bán sẽ phải chấp nhận cho sản phẩm đấu giá của mình.
Trường hợp chỉ có một người ra giá để đấu, có thể người bán phải chấp nhận giá này “opening bid" nếu không có ai đấu giá cao hơn.

2. Đấu giá với tùy chọn có " Bảo Kê" (Auction-Style – Reserve Price)
Giá Bảo Kê (Reserve Price) là mức giá thấp nhất mà người bán phải chấp nhận bán một sản phẩm. Tùy chọn này thiết lập một sự bảo kê (có bảo đảm), hoặc giá bán tối thiểu và được ẩn giá (người đấu giá không thấy được). Hoạt động như một sự bảo vệ, hoặc bảo hiểm, do đó giúp cho người bán có thể ra giá khởi đầu thấp nhưng không phải bán nếu như người đấu giá không ra giá tới mức tối thiểu của giá bảo kê đã được định trước (reserve price).

3. Đấu giá với tùy chọn "Mua Ngay Lập Tức" (Auction-Style – Buy It Now (BIN))
Đấu Giá với tùy chọn Mua Ngay Lập Tức (Auction-Style – Buy It Now (BIN)) Sự lựa chọn này là một chiến lược cho đấu giá, nó đồng nghĩa với "Bán Ngay Lập Tức". Dùng tùy chọn BIN có thể khuyến khích bán hàng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, nếu có người đầu tiên chọn đấu giá bỏ qua tùy chọn BIN, thì người đấu thứ hai sau đó sẽ không còn cơ hội Buy It Now. It gone)*
Ngoại lệ với Cell Phones, Clothing, Shoes and Accessories, Motors, and
Tickets categories, the "BIN" vẫn tồn tại cho tới khi người đấu giá đạt 50% của 'BIN" hoặc đạt tới giá bảo kê (reserve price) nếu có.

Trích: The Basics of Selling on eBay, version 9.0/2013


  • Trích từ loạt bài cùng tác giả: "eBay Là Gì? Mua và Bán Hàng Trên eBay" (bao gồm eBay.com, eBay Vietnam, VN eBay, eBay Viet, hay eBay Viet Nam)
  • Tài liệu tham khảo: eBay, order eBay, Mua Hàng eBay, Mua Hàng trên eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng eBay, Cách Mua Hàng eBay, eBay chodientu, chodientu eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng Trên eBay, Bán Hàng Trên eBay, Bán Hàng eBay, Mua Hàng eBay Việt Nam, Đấu Giá eBay, Mua Bán eBay, Mua Hàng Qua eBay...

No comments:

Post a Comment