Friday, June 28, 2013

Bán Hàng Trên eBay Quốc Tế (Sell Internationally)

***

Hỏi: Làm thế nào tôi có thể bán hàng trên eBay quốc tế? 
Đáp: Có 3 cách để liệt kê các sản phẩm của bạn trên eBay quốc tế:

                Sử dụng các trang web có khả năng hiển thị danh sách quốc tế.
        Bạn có thể mua một số trang web quốc tế trên eBay (purchase this listing upgrade for some eBay-websites), để tối đa hóa khả năng hiển thị sản phẩm của bạn trong kết quả tìm kiếm trên các trang web quốc tế    này.
 1. Nếu bạn có đủ điều kiện để nâng cấp bảng liệt kê này, bạn sẽ có tùy chọn (option) để thêm nó trước khi bạn lên list sản phẩm của bạn. Có một khoản phí riêng biệt cho mỗi quốc gia bạn chọn.
 2. Lựa chọn phương thức vận chuyển cho Mỹ, Anh, Canada và Úc, vì vậy người mua sẽ biết gía vận chuyển cho từng quốc gia sẽ như thế nào.

           Liệt kê một sản phẩm trên trang web của eBay nước khác.
  1. Hãy vào eBay.com
  2. Di chuyển xuống dưới cùng của trang, đặt con trỏ của bạn trên lá cờ Mỹ, và sau đó nhấp vào quốc gia nơi bạn muốn lên list sản phẩm. Bạn sẽ được tự động đưa đến trang chủ của eBay nước dó.
  3. Nhấn chuột vào chữ Sell của nước đó ở trên cùng của trang, và sau đó tiến hành lên list.


    Liệt kê một sản phẩm trên nhiều trang web eBay bằng cách sử dụng thị trường quốc tế của eBay.
   Để liệt kê sản phẩm của bạn trên thị trường quốc tế eBay, bạn chỉ cần xác định thông tin vận chuyển cho các quốc gia bạn chọn. Cách thức như sau:
   1. Nếu bạn được cung cấp tùy chọn để lựa chọn một hình thức niêm yết, chọn thêm danh sách (More listing choices).
                2.Trên trang lên list sản phẩm (Create your listing) của bạn, di chuyển đến phần cho người mua chi tiết vận chuyển (Give buyers shipping details).

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy một nơi để bao gồm chi phí vận chuyển quốc tế, kích Thêm vào hoặc loại bỏ các lựa chọn liên kết (add or remove options link). Dưới chữ vận chuyển quốc tế (International Shipping), chọn Hiển thị các dịch vụ quốc tế và các tùy chọn (Show international services and option), và sau đó nhấp vào nút Save.

                3. Trong phần Vận chuyển quốc tế (international shipping options on the listing form), chọn một trong các tùy chọn chi phí vận chuyển từ trình đơn thả xuống:
                  * Cùng một giá (flat rate): cùng chi phí cho tất cả các buyers ở các quốc gia khác nhau.
                   *Tính giá cụ thể (calculated): Chi phí thay đổi tùy theo người mua ở quốc gia nào.
         
                4. Từ "Ship to" trong trình đơn thả xuống, chọn "Choose custom location".

                5. Chọn các quốc gia mà bạn sẵn sàng để vận chuyển hàng. Bạn có thể chọn bao nhiêu cũng được theo bạn muốn. Các quốc gia bạn chọn sẽ được tính phí flat rate hoặc calculated  tùy thuộc vào những gì bạn đã chọn trong bước 3.
        
                 6. Dưới "Additional ship to locations" chọn bất cứ nơi nào khác mà bạn muốn cung cấp vận chuyển nhưng muốn người mua liên lạc với bạn để tìm hiểu chi phí trước.

Lưu ý: Nếu bạn chọn cùng một vị trí trong bước 5 và 6, người mua tại địa điểm đó sẽ không cần liên lạc với bạn để tìm hiểu thêm.

                 7. Hoàn thành listing của bạn bằng cách điền vào phần còn lại và sau đó gửi nó đi.

Lưu ý: Bạn phải đủ tiêu chuẩn để để list trên từng quốc gia. Nếu không đủ tiêu chuẩn, bạn sẽ không thấy tùy chọn này (you won't see the international site visibility option). Xin xem thêm selling on the eBay International Market.


Trích: eBay.com, eBay vietnam, VN eBay

No comments:

Post a Comment