Thursday, May 16, 2013

Sự Tin Tưởng Của Người Mua (Buyer Confidence)

Hỏi: Làm Thế Nào Để Có Nhiều Khách Hàng đến Với Mình?

Đáp: Điều kiện hợp lý, dễ dàng. Có thể tóm tắt như sau:


Sự Tin Tưởng Của Người Mua (Buyer Confidence)
Điều kiện của bạn càng dễ dàng, hợp lý; sẽ khiến các khách hàng trở lại càng nhiều. những điều quan trọng cần lưu ý sau đây:

Cách Thức Thanh Toán (Payment Method)
Người Mua đến với bạn càng nhiều khi điều kiện thanh toán càng dễ dàng và rõ ràng. Nghiên cứu cho thấy cứ 3 trong 4 người mua thích thanh toán bằng PayPal. Thưc tế chứng minh, số người không thanh toán tiền sau khi mua giãm 50% so với các cách thanh toán khác nếu dùng PayPal. Lên hàng với “BUY IT NOW” option và phương thức “Thanh Toán Ngay Lập Tức” (Immediate Payments) đồng thời cũng giữ cho mặt hàng của bạn vẫn còn mở ra (remain open) cho tới khi bạn được trả tiền.

Hãy cho người mua biết họ sẽ được bảo vệ (eBay Buyer Protection) trong listing của bạn, họ sẽ được bảo đãm hoàn lại toàn bộ số tiền bỏ ra nếu không nhận được hàng, đồng thời cho biết cách thức thanh toán (safe electronic payment methods) mà bạn chấp nhận.

Điều Khoản Về Vận Chuyển (Shipping Terms)
Số tiền vận chuyển mà người mua phải trả phải hợp lý và thực tế, và càng trở nên quan trọng hơn lúc này. Người mua trên eBay có thể biết được số tiền vận chuyển mà họ phải trả thật dễ dàng. Họ có thể trả tiền vận chuyển theo nơi ở thực tế (adding the eBay Shipping Calculator) hoặc lệ phí không thay đỗi (flat shipping rate). Bảo đãm là tiền vận chuyển hợp lý và không vượt quá giới hạn cho phép.

Kết Thúc Quá Trình Mua Bán (eBay Checkout)
Làm thế nào để người mua không phải lo lắng khi cuộc mua bán kết thúc, hoặc ngưng không thanh toán tiền sau khi mua hoặc thắng trong đấu giá. Nếu bạn dùng một phương thức thanh toán khác không phải PayPal, sự thanh toán phải đi một vòng ra ngoài phạm vi của eBay, sau đó phải trở lại cho đến khi kết thúc phương thức thanh toán.

Trả Lời Các Câu Hỏi (Seller FAQs)
Trả lời các câu hỏi càng sớm càng tốt. Chuẩn bị một số câu hỏi và trả lời thông thường nếu có thể (FAQ), người mua có thể dễ dàng kiếm được câu trả lời ở "Ask Seller a Question”.

Yêu Cầu Đối Với Người Mua (Buyer Requirements)
The Buyer Requirements page (available in "My eBay" under "My Account: Preferences") enables sellers to have more control over who may bid on their listings. This feature helps to reduce post-transaction issues and potential unpaid items. 
Trang Yêu Cầu Đối Với Người Mua (Buyer Requirements) ở “My eBay” phía dưới "My Account: Preferences") giúp người bán có thể kiểm soát được ai sẽ đấu giá hoặc mua hàng của mình. Điều này cho phép bạn ngăn chặn những người mua không phù hợp, hoặc những người mua không đủ điều kiện. Bạn cũng có thể ngăn chặn người mua ở những quốc gia khác, những người mua có điểm “feedback” xấu, hoặc người mua có từ 2 Unpaid Item trong vòng 30 ngày. Bạn cũng có thể có những danh sách ngoại lệ (Buyer Block Exemption List). Ví dụ, nếu người nào đó muốn mua hàng của bạn nhưng bị chặn lại, họ có thể xin bạn cho phép. Nếu bạn đồng ý, bạn có thể để tên người này vào danh sách ngoại lệ, cho phép người này mua hoặc đấu giá trên món hàng của bạn.

Xữ dụng “Buyer Block List” thật hợp lý. Nếu bạn ngăn chặn những người mua không phù hợp, đồng thời bạn cũng hạn chế người mua đến với bạn.

  • Trích từ loạt bài cùng tác giả: "eBay Là Gì? Mua và Bán Hàng Trên eBay" (bao gồm eBay.com, eBay Vietnam, VN eBay, eBay Viet, hay eBay Viet Nam)
  • Tài liệu tham khảo: eBay, order eBay, Mua Hàng eBay, Mua Hàng trên eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng eBay, Cách Mua Hàng eBay, eBay chodientu, chodientu eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng Trên eBay, Bán Hàng Trên eBay, Bán Hàng eBay, Mua Hàng eBay Việt Nam, Đấu Giá eBay, Mua Bán eBay, Mua Hàng Qua eBay...

No comments:

Post a Comment