Saturday, May 18, 2013

Những Mặt Hàng "Nhạy Cảm" (Sexy) bày bán trên eBay

Hỏi: Những Mặt Hàng "Nhạy Cảm" (Sexy) như Playboy's, Playgirl's có được bán trên eBay không?
Đáp: Những mặt hàng "Nhạy Cảm" có thể được bày bán trên eBay bằng 2 cách:1. Cover (che lại) những phần nhạy cảm trên cơ thể khi chụp hình và lên hình, hoặc:

2. Trong phần Search categories, chọn:

Everything Else

Adult Only > Erotic Art & Nudes > Photographs...

Những buyers vào xem phải là Adult only - Phải được xác minh (Requires verification)

Trong trường hợp này, không phải "Cover" gì cả.

Lý do vì có rất nhiều trẻ em dưới 18 tuổi cũng vào xem, các em này sẽ bị chận lại theo luật định.

Cám ơn câu hỏi của bạn.

  • Trích từ loạt bài cùng tác giả: "eBay Là Gì? Mua và Bán Hàng Trên eBay" (bao gồm eBay.com, eBay Vietnam, VN eBay, eBay Viet, hay eBay Viet Nam)
  • Tài liệu tham khảo: eBay, order eBay, Mua Hàng eBay, Mua Hàng trên eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng eBay, Cách Mua Hàng eBay, eBay chodientu, chodientu eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng Trên eBay, Bán Hàng Trên eBay, Bán Hàng eBay, Mua Hàng eBay Việt Nam, Đấu Giá eBay, Mua Bán eBay, Mua Hàng Qua eBay...

No comments:

Post a Comment