Monday, May 20, 2013

Mua Bán ngoài eBay

Hỏi: Seller có thể bán sản phẩm của mình ngoài eBay khi có Buyer đề nghị?
Đáp: Bạn phải tuân theo một số quy định như sau:Mua Bán ngoài eBay
Quy Định:
eBay không cho phép members của mình liên lạc với nhau để mua bán ngoài lề. Đồng thời, members cũng không thể dùng những chi tiết đọc được trên eBay để liên lạc mua bán với nhau bên ngoài phạm vi của eBay.
Nếu một member nhận được sự gợi ý mua bán bên ngoài eBay, người này có thể báo lại sự việc này bằng cách report it.
Hãy bảo đảm các bạn tuân theo quy định này. Nếu không, bạn có thể phải chịu một số tác động của eBay, kể cả hạn chế việc mua bán và đình chỉ account của bạn.
Những Điểm Gì Cần Lưu Ý?
Cho Phép

  •        Sellers có thể end a listing early để bán sản phẩm theo giá hiện tại cho người mua trả giá cao, nhằm bán món hàng nhanh hơn, không phải chờ.
  •         Người đấu giá có thể yêu cầu seller ngừng sản phẩm đang được đấu giá để mua ngay giá hiện tại, nhưng seller có thể đồng ý hay không tùy ý.
Không cho phép
Một số ví dụ không cho phép gồm có:


  •          Sữ dụng những chi tiết hoặc tin tức có được từ eBay để mua bán ngoài eBay
  •         Ngưng listing để bán cho buyer ngoài hệ thống của eBay, nếu người này kiếm được sản phẩm đó từ eBay
  •          Ngừng listing sớm để bán món hàng với giá cao hơn giá hiện tại (current bid)
  •          Dùng “Best Offer option” để trao đổi tin tức của nhau nhằm tiến đến thỏa thuận mua bán ngoài eBay
  •         Đề nghị bán sản phẩm cho người khác không phải là winning bidder, nhưng lại không sữ dụng Second Chance Offer

Lưu Ý: Điều này áp dụng cho cả eBay Vietnam hay Vietnam eBay.

  • Trích từ loạt bài cùng tác giả: "eBay Là Gì? Mua và Bán Hàng Trên eBay" (bao gồm eBay.com, eBay Vietnam, VN eBay, eBay Viet, hay eBay Viet Nam)
  • Tài liệu tham khảo: eBay, order eBay, Mua Hàng eBay, Mua Hàng trên eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng eBay, Cách Mua Hàng eBay, eBay chodientu, chodientu eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng Trên eBay, Bán Hàng Trên eBay, Bán Hàng eBay, Mua Hàng eBay Việt Nam, Đấu Giá eBay, Mua Bán eBay, Mua Hàng Qua eBay...

No comments:

Post a Comment