Thursday, May 23, 2013

Một Số Thay Đổi Trên eBay Vào Tháng Tư, 2013Kể từ 16 tháng Tư, 2013

Tiêu chuẩn phí thay đổi bao gồm 50 món hàng với mức giá cố định hoặc đấu giá được miễn phí và 10% phí giá trị cuối cùng cố định. Nếu bạn bán được hơn 50 sản phẩm một tháng, bạn có thể được hưởng lợi thêm từ việc đăng ký mở một cửa hàng eBay (eBay store) để có thêm số lượng sản phẩm lên hàng miễn phí và lệ phí giá trị cuối cùng thấp hơn. Xem phí mới (Fee Illustrator) để xác định xem một cửa hàng eBay nào phù hợp với bạn. Xin vào xem "the link" dưới đây:

http://pages.ebay.com/storefronts/stores2013update.html

Bạn cũng có thể báo cáo một trường hợp "hàng chưa thanh toán" (unpaid item) sớm nhất là hai ngày sau khi kết thúc giao dịch. Bạn có thể vào "site preferences" trong My eBay và chọn "2-day option". Xin vào xem "the link" dưới đây:

http://pages.ebay.com/sellerinformation/news/springupdate2013/unpaiditems.html

Giữa tháng Tư, bạn có thể thay đổi chi tiết cho nhiều sản phẩm trên nhiều gian hàng (several categories) cùng một lúc. Hãy chắc chắn cập nhật danh sách của bạn khi cần thiết. Xin vào xem "the link" dưới đây:

http://pages.ebay.com/sellerinformation/sellingresources/EditingTipsandTools.html

Trích từ "2013 Spring Seller Update" của eBay

  • Trích từ loạt bài cùng tác giả: "eBay Là Gì? Mua và Bán Hàng Trên eBay" (bao gồm eBay.com, eBay Vietnam, VN eBay, eBay Viet, hay eBay Viet Nam)
  • Tài liệu tham khảo: eBay, order eBay, Mua Hàng eBay, Mua Hàng trên eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng eBay, Cách Mua Hàng eBay, eBay chodientu, chodientu eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng Trên eBay, Bán Hàng Trên eBay, Bán Hàng eBay, Mua Hàng eBay Việt Nam, Đấu Giá eBay, Mua Bán eBay, Mua Hàng Qua eBay...

No comments:

Post a Comment